Aftonbladet hever løssalgsprisen

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/05/2011 08:43:05

Aftonbladet har besluttet å heve løssalgsprisen mandag til lørdag fra SEK 11,00 til SEK 12,00 med virkning fra i dag, 16. mai 2011.

 

Prisendringen vil ha en positiv tolvmånederseffekt på driftsresultatet (EBITDA) på i størrelsesorden SEK 60-70 mill., basert på uendret opplagsfall.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 16. mai 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12