Aftonbladet lanserer gratisavis

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/09/2006 15:17:20

Aftonbladet har besluttet å lansere gratisavisen .SE i Stockholm, Göteborg og Malmö. Lanseringsdato blir den 2.oktober i år, og avisen skal gis ut på ukedagene mandag til og med fredag. Opplaget blir på ca 300 000 eksemplarer.
 
.SE skal styrke Aftonbladets posisjon i geografiske områder der avisen tradisjonelt har hatt en noe svakere dekning. Aftonbladet vil gjennom dette befeste sin posisjon som ledende annonsekanal for merkevareannonsering på riksnivå i Sverige. Mediehuset Aftonbladet forventer betydelig økte annonseinntekter som følge av en bedret riksdekning.
 
.SE ventes å bidra med et negativt driftsresultat på omtrent SEK 50 millioner i 2006. I 2007 vil det negative resultatbidraget fra gratisavisen isolert være på omtrent SEK 135 millioner. Justert for ekstra annonseinntekter for mediehuset Aftonbladet ventes det et negativt resultatbidrag fra gratisavissatsingen totalt på omtrent SEK 80 millioner i 2007. Det forventes at gratisavisen isolert vil bli lønnsom etter tre år i drift.  
 
I tråd med tidligere kommunikasjon, forventes det at Schibsteds investeringer i organisk vekst vil være på omtrent NOK 350 til 370 millioner i 2006 inkludert satsingen på gratisavis i Sverige. Det pågår et produkt- og markedsstrategiarbeid i konsernet som vil legge føringer for investeringer i organisk vekst i 2007.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør for økonomi og finans i Schibsted, Trond Berger tlf.: +47 91 68 66 95
Administrerende direktør i Aftonbladet, Carl Gyllfors tlf.: +46 706 762 107
 
 
Oslo, 15. september 2006
Schibsted ASA

Attachments