Agenda Kapitalmarkedsdag Schibsted

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/03/2006 16:16:12

 

Adresse: Hotel Le Meurice, 228, rue de Rivoli, 75001 Paris

Praktisk: Distribusjonstur 20 Minutter vil starte og slutte på Hotel Le Meurice. Bortsett fra distribusjonsturen, vil hele programmet holdes på Hotel Le Meurice.
 

Tidspunkt

Hendelse

Taler
07.15-08.30         
Distribusjonstur 20 Minutter    
 

08.30-09.15

Frokost/Registrering
 
09.15-09.30
Velkommen
Kjell Aamot
09.30-10.10
Schibsteds visjon
Birger Magnus
10.10-10.50
Sverige
Gunnar Strömblad/
Mattias Nyman

10.50-11.10

Kaffepause
 
11.10-11.50
Norge
Birger Magnus
11.50-12.30
Internasjonal
Sverre Munck

12.30-12.50

Kaffepause
 
12.50-13.10
Avisene i TV-format
Espen Hansen
13.10-13.45
Finans
Kjell Aamot/
Trond Berger
13.45-14.00
Fremtidsutsikter
Kjell Aamot

14.00-

Lunsj