Årlig oversikt

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/04/2010 12:00:00

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11.

 

Vedlagt følger en årlig oversikt for Schibsted ASA for perioden 1. januar 2009 til 26. april 2010.

 

 

 

Oslo, 26. april 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Attachments