Årlig oversikt

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/04/2009 08:56:26

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11.
 
Vedlagt følger en årlig oversikt for Schibsted ASA for perioden 1. januar 2008 til 30. april 2009.
 
 
 
Oslo, 30. april 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør
 

Attachments