Årlig oversikt

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/04/2008 08:00:00

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11.
 
Vedlagt følger en årlig oversikt for Schibsted ASA for 2007.
 
Oslo, 18. april 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Attachments