Årlig oversikt

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/04/2011 16:09:47

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11.

 

Vedlagt følger en årlig oversikt for Schibsted ASA for perioden 1. januar 2010 til 26. april 2011.

 

 

Oslo, 26. april 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Attachments

Description
File