Årsrapport 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/04/2011 08:00:00

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Schibsted ASAs årsrapport for 2010 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no.

 

Trykt versjon vil ikke bli send pr. post til den enkelte aksjonær, som følge av vedtak på generalforsamlingen 12. mai 2010. Aksjonærer som likevel ønsker trykt versjon av årsrapporten og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen 2011 kan bestille dette pr. epost eller ved å ringe Schibsteds hovedkontor.

 

 

Oslo, 14. april 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File