Årsrapport 2012 publisert

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/03/2013 08:03:40

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
table.hugin { border-color:black;}
td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Schibsted ASAs årsrapport for 2012 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no/Rapport-2012. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen.

Trykt versjon vil ikke bli send pr. post til den enkelte aksjonær, som følge av vedtak på generalforsamlingen 12. mai 2010. Aksjonærer som likevel ønsker trykt versjon av årsrapporten og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen 2012 kan bestille dette pr. epost eller ved å ringe Schibsteds hovedkontor.

Oslo, 22. mars 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12