Årsrapport 2013 publisert

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/04/2014 13:09:39

Schibsted ASAs årsrapport for 2013 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.com/no/Arsrapport-2013/. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen.

Trykt versjon vil ikke bli sendt pr. post til den enkelte aksjonær, som følge av vedtak på generalforsamlingen 12. mai 2010. Aksjonærer som likevel ønsker trykt versjon av årsrapporten og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen 2013 kan bestille dette pr. epost eller ved å ringe Schibsteds hovedkontor.

Oslo, 11. april 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File