Årsrapport 2014 publisert

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/04/2015 13:00:00

Schibsted ASAs årsrapport for 2014 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.com/no/Arsrapport-2014/. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen.

Trykt versjon vil ikke bli sendt pr. post til den enkelte aksjonær, som følge av vedtak på generalforsamlingen 12. mai 2010. Aksjonærer som likevel ønsker trykt versjon av årsrapporten og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen 2014 kan bestille dette pr. epost eller ved å ringe Schibsteds hovedkontor.


Oslo, 17. april 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Rønning
Investor Relations Officer

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File