AVTALE OM KJØP AV AKSJER I TV4

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 03/01/2005 08:45:29

Schibsted ASA har inngått en opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 5,9 % av aksjekapitalen i TV4 fra LRF. Avtalen er inngått til en pris noe i overkant av sist omsatte børskurs 30. desember 2004. Opsjonsavtalen gir Schibsted en rett, men ikke plikt til å kjøpe samtlige aksjer fra LRF i perioden 31. desember 2004 til 31. mai 2005. Tilsvarende har LRF en rett, men ikke en plikt til å selge aksjene til Schibsted i perioden 1.-15. juni 2005.
Dersom kjøps- eller salgsopsjonen utnyttes vil Schibsted eie 26 % av aksjekapitalen i TV4.
 
 
 
Oslo, 3. januar 2005
Schibsted ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans