Avtale om salg av 20 Minutter Sveits

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/03/2003 09:55:35

20 Min Holding AG (eiet 41 % av Schibsted ASA) har inngått en avtale med Express Zeitung AG, som er eiet av Tamedia (82,5 %) og Berner Zeitung (17,5 %), om samarbeid og salg av virksomheten i Sveits. Under forutsetning av at sveitsiske konkurransemyndigheter godkjenner avtalen, vil i første omgang 49,5 % av aksjene i selskapet 20 Minuten (Schweiz) AG overtas av Ekspress Zeitung AG.
 
Avtalen forutsetter videre at de resterende 50,5 % overtas av Ekspress Zeitung AG i form av en to trinns prosess innen 1. kvartal 2007, prisen vil være basert på salgs- og resultatutvikling. Frem til dette vil selskapet drives som før som en del av 20 Minutter-gruppen, og management-kontroll blir værende i 20 Min Holding AG inntil dette.
Salg av 49,5 % av aksjene til Tamedia forventes ikke å gi vesentlige regnskapsmessige effekter for Schibsted ASA.
 
20 Minuten (Schweiz) AG utgir avisen “20 Minuten” som har et samlet opplag i Zürich, Bern og Basel på 320.000 eksemplarer. I henhold til siste leserundersøkelse har avisen 526.000 dagligere lesere, hvilket gjør den til den 3. største i Sveits. Tamedia er Sveits’ ledende medieselskap, og utgir blant annet morgenavisen “Tages Anzeiger”, som er den nest største avisen i Sveits etter tabloiden Blick. Berner Zeitung er den dominerende avisen i Bern.
 
Partnerskapet i Sveits betyr en endelig bekreftelse på 20 Minutens gjennombrudd på det sveitsiske markedet, og ved å inngå et slikt partnerskap får avisen ideelle forutsetninger for å utvikle seg videre og å fortsette å styrke sin stilling.
 
 
Oslo, 24. mars 2003
 
 
SCHIBSTED ASA
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer