Beholdning av aksjer og opsjoner

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 24/06/2005 11:05:35

Som en tilleggsopplysning til børsmelding om videreføring av incentivprogrammet i Schibsted fra 23.juni 2005 vises beholdning av opsjoner og aksjer for de som omfattes av programmet:
 
 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, mobil tlf.: 91686695
 
Oslo, 24. juni 2005
SCHIBSTED ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations