Beslutning om å etablere Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/12/2006 13:17:16

Styrene i Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Fædrelandsvennens Trykkeri AS, Stavanger Aftenblad ASA og Schibsted ASA har godkjent fusjonsplaner for etableringen av det nye mediekonsernet Media Norge.
 
Media Norge har som mål å bli det ledende medieselskapet i Norge – kjennetegnet av innovasjonsevne og systematisk utvikling av nye produkter i alle tilgjengelige kanaler – både regionalt og nasjonalt. Det viktigste området for fellessatsinger i det nye konsernet er nye digitale produkter. Mediehusene vil ha en sterk regional forankring. Redaktørinstituttet vil stå sterkt, både formelt og i praksis. Hovedkontoret for Media Norge skal etableres i Bergen, men med regionale ressurs- og kompetansesentre. Under den eiermessige integreringen vil dagens administrasjon og redaksjon i mediehusene bli videreført uendret.
 
Aksjonærene i mediehusene vil motta fusjonsvederlag i aksjer i Media Norge ASA etter følgende bytteforhold: Aftenposten AS – 47,61%, Bergens Tidende AS – 21,37%, Fædrelandsvennen AS og Fædrelandsvennens Trykkeri AS – 10,82% (konsolidert) og Stavanger Aftenblad ASA – 20,20%. I tillegg vil aksjonæren i Aftenposten AS, Schibsted ASA, motta NOK 700 millioner som fusjonsvederlag. Schibsted har minoritetsposter i alle mediehusene, inkludert 52,8 % i Bergens Tidende.
 
Schibsted ASA vil gjennom fusjonene få en eierandel i Media Norge på 68,33%, men har forpliktet seg til å redusere eierandelen til 50,1% gjennom et nedsalg, hvorved aksjonærene i mediehusene skal ha forkjøpsrett til å kjøpe inntil 25% av aksjene til en pris som tilsvarer 90% av den kursen som fastsettes i forhold til øvrige investorer i nedsalget.
 
Etableringen av Media Norge forutsetter at verken Konkurransetilsynet eller Medietilsynet treffer vedtak som innebærer forbud eller tyngende vilkår for transaksjonens gjennomføring. Det er også en forutsetning at alle deltagende parter beslutter etablering på sine respektive generalforsamlinger 15. februar 2007.
 
Som vedlegg til denne meldingen følger dokument med ytterligere informasjon om fusjonene, Media Norge og mediehusene.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
Oslo, 22. desember 2006
SCHIBSTED ASA

Attachments