Betingelser for gjennomføring av frivillig bud

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/01/2005 11:24:07

Styret i Alma Media sendte den 13.januar ut en børsmelding med innkalling til ekstraordinær generalforsamling 31.januar 2005 for å gi Styret i Alma Media en fullmakt til å selge kringkastingsvirksomheten eller å gjennomføre andre tiltak knyttet til en restrukturering av kringkastingssektoren. Under disse omstendighetene er Schibsted av den oppfatning at forutsetningen for gjennomføring av deres frivillige bud beskrevet i del 2.3 punkt 3) i tilbudsdokumentet datert 3.januar (en såkalt “Material Adverse Change”) ikke er oppfylt. Schibsted forbeholder seg derfor retten til ikke å gjennomføre budet og Schibsted vil ta stilling til dette senere.
 
 
 
Oslo, 14. januar 2005
Schibsted ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans