Betingelser i tilbudsdokument ved frivillig bud på Alma Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/12/2004 13:42:31

Med bakgrunn i offentlige uttalelser fra Alma Media vedrørende strukturelle grep som vurderes av selskapets ledelse og styre, har Schibsted funnet det nødvendig å informere markedet om en viktig betingelse som vil gjøres gjeldende i tilbudsdokumentet.
 
Schibsted vil forbeholde seg retten til å trekke det frivillige budet på Alma Media dersom Alma Media, før eller under tilbudsperioden, selger ut deler av sin virksomhet.
 
Tilbudsdokumentet forventes å være klart og godkjent av “Financial Investment Authority” i Finland i begynnelsen av januar 2005.
 
 
 
 
Oslo, 23. desember 2004
SCHIBSTED ASA
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans