Delårsrapport 1. halvår 2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/08/2008 07:00:00

Konsernstyret behandlet den 14. august 2008 regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2008. Vedlagt følger delårsrapport for 1. halvår 2008.
 
 
Hovedpunkter i 2. kvartal 2008
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2007.)
 •          Konsernet hadde i 2. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på kr 426 mill. (413 mill.) Dette gir en driftsmargin på 11,9 % (12,0 %).
 •          Nettaktivitetene i Schibsted-konsernet hadde i 2. kvartal en inntektsvekst på 30 %. 54 % av konsernets driftsresultat kom fra nettaktivitetene (40 %).
 •          God resultatvekst (EBITA) i FINN, Aftonbladet Nya Medier og Blocket/Bytbil.
 •          Overgangen fra trykte aviser til nettaviser fortsetter. Prisøkninger i Aftenposten, VG og Aftonbladet sørger for økte opplagsinntekter.
 •          Tilbakegang for stillings- og eiendomsannonser i Aftenposten. Forsterket fokus på lønnsomhetsforbedrende tiltak.
 •          Positivt bidrag fra nysatsingene Hitta og FINN Reise.
 •          Sterk utvikling for 20 Minutter i Frankrike. Leserrekord, men utfordrende annonsemarked i Spania.
 •          God inntektsvekst fra nettaktiviteter i Schibsted Classified Media. Satsing på å bygge nye markedsposisjoner fortsetter.
 •          Den makroøkonomiske utviklingen i Spania er svak. Annonsemarkedet for papirbaserte medier er svekket, noe som rammer Schibsted Classified Media og 20 Minutter.
 •          Andre inntekter og kostnader på til sammen kr -95 mill. er først og fremst knyttet til intensivert restrukturering av papirpublikasjoner i Schibsted Classified Media og nedleggelsen av Punkt SE. Fjorårets 2. kvartal inkluderte kr 198 mill. i gevinst fra eiendomssalg.
 •          Det arbeides fortsatt med en plan om børsnotering av Media Norge. Utviklingen i markedene vurderes løpende.
 •  
  Schibsted konsern – Hovedtall 1. halvår 2008
   
  Schibsteds ledelse holder kvartalspresentasjon i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, 15. august kl. 10.00.
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
   
  Oslo, 15. august 2008
  SCHIBSTED ASA
   
  Jo Christian Steigedal, IR-direktør