Delårsrapport 1. halvår 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/08/2009 07:00:00

Konsernstyret behandlet den 13. august 2009 regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2009. Vedlagt følger delårsrapport for 2. kvartal 2009.
 
Informasjon på Internett: http://www.schibsted.no/ir
 
Hovedpunkter i 2. kvartal 2009
 
Svake annonsemarkeder gir resultatnedgang. Internett fortsetter inntektsveksten
Lønnsomhetsprogrammet i rute, frigjøring av kapital fortsetter
 
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2008.)
 
 •          Schibsteds nettaktiviteter fortsetter å vokse selv om svakt realøkonomisk klima har betydelig negativ effekt på annonsemarkedene. Driftsinntektene på internett økte med 5 prosent i 2. kvartal. Driftsmarginen var 19 prosent.
 •          Økende arbeidsledighet og svake eiendomsmarkeder som følge av realøkonomisk svekkelse gir betydelige fall for papirbaserte annonsemarkeder. Spesielt gjelder dette rubrikkannonser. Enkelte annonsekategorier viser samtidig tegn til en viss utflatning. På internett er det konjunkturutsatte markedet for stillingsannonser i tilbakegang.
 •          For konsernet som helhet gikk driftsinntektene tilbake med 12 prosent. Organisk vekst var -9 prosent. Annonseinntektene falt med 20 prosent.
 •          Konsernet hadde i 2. kvartal et driftsresultat (EBITA) på NOK 184 mill. (NOK 422 mill.) Korrigert for nedskrivninger og andre restruktureringskostnader i forbindelse med tilknyttede selskaper var EBITA NOK 217 mill.
 •          Rolv Erik Ryssdal tiltrådte som ny konsernsjef i Schibsted 1. juni 2009.
 •  
 •          Schibsteds lønnsomhetsprogram skal gi en effekt på NOK 1 mrd. i 2009. Programmet går etter planen, og har i 2. kvartal isolert hatt en virkning på NOK 250 mill. Akkumulert har lønnsomhetsprogrammet hatt en effekt på NOK 400 mill. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 430 i 1. halvår.
 •          Schibsted fortsetter arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital. I 2. kvartal ble Metronome Film og Television solgt. Det samme gjelder 36,3 prosent av Polaris Media. Også rubrikkvirksomheten Secondamano i Italia ble solgt i juni.
 •          Media Norge ble etablert som selskap i 2. kvartal.
 •          Schibsted fullførte i juli 2009 en vellykket fortrinnsrettsemisjon, og hentet inn om lag NOK 1,3 mrd. i ny egenkapital. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2. kvartal 2,9 ganger EBITDA siste 12 måneder, inkludert effekten fra tegningsrettsemisjonen, som ble gjennomført i juli 2009, alt annet likt.
 •  
   
   
  1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
   
   
   
   Oslo, 14. august 2009
  SCHIBSTED ASA
   
  Jo Christian Steigedal
  IR-direktør