Delårsrapport 1. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/05/2010 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 1. kvartal 2010 som viser driftsinntekter på NOK 3,25 mrd., underliggende en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Driftsresultatet (EBITA) var NOK 266 mill. I samme periode i 2009 var driftsresultatet (EBITA) negativt med NOK 3 mill.

 

Schibsteds annonseinntekter steg i 1. kvartal underliggende med 6 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Opplagsinntektene falt underliggende med 3 prosent.

 

– Vi er godt fornøyd med å ha lagt bak oss et nytt kvartal med resultatforbedring. Det er i første rekke effekten av våre interne lønnsomhetstiltak som gir effekt, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

– Schibsted har i 1. kvartal 2010 realisert ytterligere NOK 150 millioner kroner i lønnsomhetsforbedrende tiltak. Totalen er oppe i NOK 1,35 mrd. siden programmet startet i ved inngangen til 2009. Vi fortsetter å jobbe mot målet om NOK 1,6 mrd. i akkumulert effekt i 2011, sier Ryssdal.

 

– Visse deler av annonsemarkedet er i ferd med å ta seg noe opp. Spesielt gjelder dette på internett. Mange av våre nettsteder vokser godt både når det gjelder trafikk og inntekter. Også enkelte aviser har god inntektsvekst i 1. kvartal. Men det er fortsatt betydelig grad av usikkerhet i markedet, sier Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 1. kvartal 2010

 

 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2009)

 

· Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 1. kvartal 2010 NOK 266 mill. (-3 mill.).

· Fortsatt vekst på internett kombinert med effekt fra konsernets lønnsomhetsprogram er bakgrunnen for fremgangen.

· Underliggende økning i driftsinntekter var 1 prosent.

· Annonseinntektene steg underliggende 6 prosent sammenlignet med samme periode i 2009, drevet av fremgang på internett og i visse kategorier på papir.

· Schibsted har god vekst i inntektene fra nettaktiviteter. I 1. kvartal økte driftsinntektene fra online rubrikk underliggende med 16 prosent, og driftsmarginen (EBITA) var 23 prosent (15 %). Nettaviser økte driftsinntektene underliggende med 17 prosent, og hadde en driftsmargin (EBITA) på 4 prosent (-1 %).

 

· Schibsted fortsatte i 1. kvartal sitt lønnsomhetsprogram. Akkumulert effekt av tiltakene er siden 2008 NOK 1,35 mrd. Målet om en akkumulert effekt på NOK 1,6 mrd. i 2011 står fast.

· Schibsted fortsetter arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital. Schibsted Trykks eiendom i Oslo er avtalt solgt for NOK 760 mill.

· Fortsatt satsing på utvikling av Schibsteds online rubrikkvirksomhet. Nettsteder basert på Blocket-konseptet ble lansert i Sveits og Ungarn, og er dermed til stede i 11 markeder utenfor Sverige.

 

  1. kvartal Helår
(Mill. NOK) 2010 2009 2009
Driftsinntekter       3.258       2.919     12.745
EBITDA 418 133 1,494
EBITA 1)         266            (3)         832
Resultat før skatt         251          (47)         279
Resultat pr. aksje (EPS)        1,45       (0,71)        4,74
Justert resultat pr. aksje (EPS)        1,41        0,69        4,42

1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.

 

I forbindelse med offentliggjøringen av resultatet inviterer Schibsted til presentasjon i dag 12. mai 2010 kl 09.00 i Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10, Oslo. Et engelskspråklig videoopptak av presentasjonen er tilgjengelig på Schibsteds nettsider www.schibsted.no/ir. Telefonkonferanse med spørsmål og svar blir avholdt kl 14.00.

 

Vedlagt er kvartalsrapport, presentasjonsmateriell og regneark med finansiell og analytisk informasjon.

 

Kontaktperson:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 12. mai 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12