Delårsrapport 1. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/05/2011 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 1. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Annonseinntektene bidro med en vekst på 14 prosent. EBITDA i 1. kvartal var 447 millioner kroner, en vekst på 7 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2010.

 

– Jeg er godt fornøyd med at Schibsted Media Group for syvende gang på rad kan legge frem et kvartalsresultat med fremgang sammenlignet med samme periode året før. Vi har aldri før levert et så godt resultat i første kvartal, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

– I kvartalet vi har lagt bak oss har vi hatt noe drahjelp fra annonsemarkedene, men fremgangen kommer ikke minst på grunn av godt arbeid med produktutvikling og styrkede markedsposisjoner innenfor Online rubrikk og store deler av Mediehusvirksomheten. Tett kostnadskontroll er viktig i alle våre virksomheter, slår han fast.

 

I 1. kvartal ble fusjonen mellom Schibsted og Media Norge vedtatt, og den ble gjennomført 12. mai 2011.

 

– Fusjonen er en viktig begivenhet for oss, og jeg mener dette er den beste løsningen for alle interessenter. Mediehus og Online rubrikk er våre to strategiske pilarer, og Media Norge har svært sterke posisjoner innenfor begge disse områdene. Det er positivt at mediehusene i Media Norge så vel som Finn.no har god resultatfremgang i 1. kvartal, sier Ryssdal

 

– Mediebransjen endrer seg raskere enn noen gang. Vi ønsker å ligge i forkant av den utviklingen som preger både oss og resten av bransjen. I de første månedene i 2011 opplever vi en trafikk- og inntektsvekst innenfor Online rubrikk og andre internettmarkeder.  De abonnementsbaserte avisene har hatt en god utvikling, mens opplagsvolumet til løssalgsavisene har falt betydelig. Vi opererer i en dynamisk bransje, noe som gjør at vi må tilpasse vår virksomhet kontinuerlig, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 1. kvartal 2011
(Tall i parentes viser til samme periode i 2010)

 

Resultatforbedring og god inntektsvekst

 • Underliggende økning i driftsinntekter var 7 prosent.
 • Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 2011 NOK 447 mill. (418 mill.). Det er det beste resultatet Schibsted Media Group har hatt noen gang i et 1. kvartal.
 • EBITDA-margin 13 prosent (13 %).
 • Økt investering i utrulling av Online rubrikk og produktutvikling i etablerte virksomheter som Finn.no.
 • Annonseinntektene steg underliggende 14 prosent, drevet av sterk fremgang på internett og vekst for papiraviser i Skandinavia.

 

Fortsatt god inntjening i mediehusene

 • Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 2 prosent i 1. kvartal.
 • Sterk resultatforbedring for regionavisene i Media Norge.
 • Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og, kostnadsreduksjoner.
 • God utvikling for vekstselskaper på nettet i Norge og for Schibsted Tillväxtmedier i Sverige

 

Sterk vekst og marginforbedring for Online rubrikk

 • 28 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for Online rubrikk. Veksten kommer både fra etablerte markeder og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder.
 • Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 34 prosent.
 • Schibsted Media Group fortsetter utrulling i høyt tempo i nye markeder, noe som belastet EBITDA med NOK 70 mill. i 1. kvartal. Det er NOK 32 mill. mer enn i 1. kvartal 2010, først og fremst som følge av økt markedsføring.
 • Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er en av Europas største Online rubrikkvirksomheter.
 • 31 prosent inntektsvekst og marginforbedring i Finn.no. God vekst også for øvrige virksomheter i etablert fase.

 

         1. kvartal Helår
(Mill. NOK) 2011 2010 2010
Driftsinntekter       3 496       3 258     13 768
Brutto driftsresultat (EBITDA) 447 418 2 199
Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA)         310         266       1 611
Ordinært resultat før skattekostnad         289         251       3 399
Resultat pr. aksje (EPS)        1,53        1,45       27,04
Justert resultat pr. aksje (EPS)        1,41        1,41        9,72
       
CAPEX 118 71 427
Kontantstrøm fra driften pr. aksje (NOK) 2,40 2,43 19,73
Netto rentebærende gjeld 1 990 2 389 1 820
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,9 1,3 0,8
Egenkapitalandel 42,8 % 37,4 % 42,4 %

 

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 13. mai 2011 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på schibsted.no/ir.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 13. mai 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12