Delårsrapport 1. kvartal 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/05/2012 07:00:00

Schibsted ASA har i dag lagt frem sin rapport for 1. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,6 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 19 prosent. Mediehusvirksomheten i Schibsted Norge vokste underliggende med 3 prosent, mens inntektene i Schibsted Sverige falt med 2 prosent underliggende.

EBITDA i 1. kvartal var 421 millioner kroner, mot 439 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Resultatet inkluderer investering i online rubrikk-virksomhet i nye markeder på 140 millioner kroner (70 millioner i 1. kvartal 2011). EBITDA-marginen var 12 prosent.

– Vi er glade for at Schibsted Media Group kan prestere en stabil og god resultatutvikling i et kvartal hvor vi har økt investeringene i vår online rubrikkvirksomheter betydelig samtidig med at markedene for papiraviser er under press, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Vi har i 1. kvartal fortsatt å følge vår strategi, som innebærer fortsatt vekst og styrking av fundamentet vårt innenfor online rubrikk og andre digitale tjenester. Dette kombinerer vi med god kvalitet og kostnadskontroll for mediehusenes tradisjonelle virksomhet, sier han.

– Satsingen på online rubrikk bærer frukter. I et land som Frankrike øker våre inntekter forstsatt kraftig, og markedsposisjonen styrkes dag for dag. Virksomhetene i Italia og Østerrike, som vi startet fra grunnen for noen år siden, er etablert som markedsledere, og har god utvikling, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Mediehusene våre opplever en sterk trend i retning av internett og mobil både når det gjelder mediekonsum og annonseinntekter. I første kvartal 2012 er trenden ytterligere forsterket, og risikoen for videre nedgang for papirannonser synes økt, sier konsernsjefen.

– Etableringen av Schibsted Norge, hvor alle våre norske virksomheter er samlet i en organisasjon og under én ledelse, skal bidra til økt samarbeid og produktforbedringer i konsernet. Dette skal bidra til å sikre god kvalitet og god lønnsomhet i tiden fremover, sier konsernsjefen.

– I Spania har den generelle økonomiske situasjonen svekket seg de seneste månedene. Våre virksomheter der merker dette på kroppen, og situasjonen følges tett, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 1. kvartal 2012
(Tall i parentes viser til samme periode i 2011)

 • 19 prosent vekst for Online rubrikk, og stabilt høye marginer for etablerte virksomheter.
 • Stabil utvikling for mediehusene i Norge og Sverige.
 • Underliggende økning i driftsinntekter for konsernet var 5 prosent.
 • Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 2012 NOK 421 mill. (NOK 439 mill.). 
 • EBITDA justert for vekstinitiativer som utgiftsføres i Online rubrikk var NOK 561 mill. (NOK 509 mill.)
 • Resultat før skatt NOK 310 mill. (289 mill).

Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk

 • Underliggende vekst i driftsinntekter for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 19 prosent. Også Finn.no vokste med 18 prosent.
 • Driftsinntektene i Leboncoin.fr vokste med 63 prosent i 1. kvartal, og nettstedet er en av Europas største Online rubrikkvirk-somheter målt i trafikk.
 • Vekstinitiativene belastet EBITDA med NOK 140 mill. i 1. kvartal. Det er NOK 70 mill. mer enn i 1. kvartal 2011, og økningen kommer først og fremst som følge av økt markedsføring.
 • Subito.it i Italia og Willhaben.at i Østerrike har styrket sine posisjoner som markedsledere.

Stabilt gode resultater i mediehusene i Norge og Sverige

 • Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner.
 • Nedgang i annonseinntekter for papiravisene kompenseres av god vekst i online-inntekter. Særlig god vekst i trafikk og inntekter for mobile tjenester.
 • God kostnadskontroll i mediehusene. Kostnadsreduksjonsprogrammet annonsert høsten 2011 får gradvis effekt.
 • Positiv utvikling for nettbaserte forbrukertjenester innenfor e-handel og personlig finans i Sverige. Tilsvarende konsepter er i ferd med å bli etablert i Norge.
 • Schibsted Norge er opprettet. VG, Schibsted Forlag og virksomhetene som utgjorde Media Norge inngår.

     

1. kv 1. kv Helår
(Mill. NOK) 2012 2011 2011
Driftsinntekter       3 603       3 496     14 378
Brutto driftsresultat (EBITDA) 421 439 2 185
Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer         305         310       1 680
Resultat før skattekostnad         310         289       1 331
Resultat pr. aksje (EPS)        1,78        1,53        7,00
Justert resultat pr. aksje (EPS)        1,41        1,41        8,76
CAPEX 79 110 354
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 1,17 1,26 15,24
Netto rentebærende gjeld 1 662 1 990 1 642
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,8 0,9 0,8
Egenkapitalandel 40,5 % 42,8 % 40,8 %

      
Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 11. mai 2012 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 1. kvartal 2012 vil finne sted 11. mai 2012 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44 (0)20 7784 1036
Konferansekode: 2293647

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 11. mai 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12