Delårsrapport 1. kvartal 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/04/2013 07:00:00

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 1. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 274 millioner kroner. Før online rubrikk i investeringsfase var EBITDA 514 millioner kroner, sammenlignet med 564 millioner i samme periode i 2012. Online rubrikkvirksomheten økte driftsinntektene med 11 prosent. Inntektene i mediehusene i Norge falt med 5 prosent mens de svenske mediehusene økte sine driftsinntekter med 2 prosent.

– Jeg er tilfreds med at Schibsted Media Group i 1. kvartal 2013 har fortsatt å utvikle seg i tråd med strategien, gitt de krevende markedene vi opererer i. I 1. kvartal kom 45 prosent av inntektene og 63 prosent av driftsresultatet fra online-virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Dette har vi oppnådd gjennom betydelige investeringer i digital virksomhet over tid både i mediehusene og i online rubrikk. Vi har fremdeles store ambisjoner, og i løpet av det siste kvartalet har vi investert betydelig beløp over driften. Våre Online rubrikk-virksomheter i Investeringsfase investerte NOK 100 mill. mer enn i samme periode året før. De etablerte Online rubrikk-virksomhetene viser fremdeles god utvikling og opprettholder eller styrker sin markedsposisjon. Likevel mener vi at vi kan utvide markedsposisjonene ytterligere og fokuserer derfor på å utvikle nye produkter, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I våre mediehus bidrar papirpublikasjonene fremdeles med betydelig fortjeneste. Det er en god prestasjon i et marked der strukturelle endringer legger betydelig press på inntektene fra papirpublikasjoner. Omstillingsprogrammet vi kunngjorde i fjor høst gir store kostnadskutt i 1. kvartal, noe som reduserer marginnedgangen for disse enhetene. Parallelt fortsetter vi å fokusere på utvikling av digital kompetanse og kontinuerlig produktutvikling i nettavisene. Våre mest digitaliserte aviser, VG og Aftonbladet, er de viktigste driverne for utviklingen av mobile plattformer og nett-tv i det norske og svenske markedet, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Utviklingen av abonnementsmodeller for nettaviser er et annet viktig område for oss. Vi har positive resultater fra innføringen av et pakkeabonnement for papiravis og nettavis i Fædrelandsvennen for et år siden. Forrige uke ble en tilsvarende modell lansert i Svenska Dagbladet, og de fleste av våre aviser vil følge etter senere i år, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 1. kvartal 2013
(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

 • Driftsinntektene i konsernet var uendret underliggende sammenlignet med 1. kvartal 2012.  Inntektene i Online rubrikk økte med 11 prosent underliggende, 16 prosent vekst eks. den spanske Online rubrikk-virksomheten.
 • EBITDA før organiske investeringer var NOK 514 mill. (NOK 564 mill.), med økt inntjening for Online rubrikk, men en nedgang for mediehusene.
   
 • 16 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk, 41 prosent EBITDA-margin før organiske investeringer.
  • Fortsatt sterk vekst og høye marginer i den franske markedslederen Leboncoin.fr
  • Stabile resultater for nøkkelvirksomhetene i Norge og Sverige.
  • Tidlig påske, kjølig vær i Skandinavia og midlertidig ustabil driftssituasjon dempet veksten i 1. kvartal
  • Jevn vekst i Italia, Østerrike og Irland. Mudah.my og Haznaltauto.hu er nye nettsteder i etablert fase
  • Virksomheten i Spania lider under svak økonomi og et dårlig arbeidsmarked
  • Sterk trafikkvekst og bedre markedsposisjoner i nye markeder, herunder Brasil
    
 • Online-vekst og kostnadskutt reduserer marginnedgangen i de skandinaviske mediehusene
  • God Online-vekst både i Norge og Sverige, spesielt fra mobilaktiviteter
  • Fortsatt nedgang i papirannonser da overgangen til nett fortsetter. Negativ påskeeffekt
  • Kostnadsreduksjoner i papiravisene; omfattende omstillingsprogram i rute
  • VG og Aftonbladet opprettholder inntektene og øker lønnsomheten som følge av online-vekst

      

1. kv 1. kv Helår
(Mill. NOK) 2013 2012 2012
Driftsinntekter       3 670       3 603     14 763
Brutto driftsresultat (EBITDA) 274 424 2 043
EBITDA-margin 7 % 12 % 14 %
Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer         514         564       2 573
EBITDA-margin før organiske investeringer 14 % 16 % 18 %
Resultat før skatt         107         274         620
Justert resultat pr. aksje        0,55        1,57        8,59

      
      
Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, 30. april 2013 kl 09:00.  Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 1. kvartal 2013 vil finne sted 30. april 2013 kl 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 7136 2051
Konferansekode: 4563132

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 30. april 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12