Delårsrapport 1. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/05/2014 07:00:00

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 1. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,71 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter, underliggende, med 14 prosent. 19 prosent vekst når Spania holdes utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 410 millioner kroner (297 mill.). EBITDA før organiske investeringer i Online rubrikk var 551 millioner kroner, en økning fra 521 millioner kroner i samme kvartal i 2013.

– Jeg er tilfreds med 1. kvartal 2014, der vår Online rubrikkvirksomhet har gjort det svært godt. Schibsted Sverige har forbedret seg vesentlig, ikke minst som følge av god utvikling innen digital virksomhet i Schibsted Vekst. Våre norske mediehus har opplevd at inntektene fra annonser på papir har falt raskere enn tidligere, noe som gir resultatnedgang, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Det er bred fremgang for våre rubrikknettsteder. I Norge, Sverige og Frankrike vokser inntektene med tosifrede prosent. Totalt økte inntektene fra Online rubrikk med 14 prosent underliggende. Dette er tilfredsstillende i lys av vår beslutning om å fokusere mer på trafikkvekst i Spania, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Vi fortsetter å bygge opp trafikkposisjoner som vil danne grunnlaget for langsiktig inntektsvekst, og i 1. kvartal investerte vi NOK 141 mill. i virksomheter i investeringsfase innen Online rubrikk. I tillegg investerer vi gjennom våre felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper, hvor en betydelig del av investeringene skjer Brasil, hvor vi ser en svært sterk trafikkvekst i markedet, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I våre mediehus skjer overgangen til nettbaserte inntekter i høyt tempo. Det er spesielt godt å se at våre tre største mediehus VG, Aftenposten og Aftonbladet alle rapporterte forholdsvis stabile inntekter og marginer i 1. kvartal. Dette er et resultat av sterk onlinevekst – fra salg av både annonser og abonnement – kombinert med fokus på kostnader. I tiden som kommer vil vi fortsette utviklingen av våre digitale posisjoner og samtidig tilpasse kostnadsbasen til markedsforholdene. På denne måten styrker vi vår evne til å utvikle digitale mediehus av verdens-klasse for fremtiden, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedunkter i 1. kvartal 2014
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2013. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomheter.)

 • Underliggende vekst for Online rubrikk uten Spania var 19 prosent. Totalt var den underliggende veksten i Online rubrikk 14 prosent, mens underliggende vekst for konsernet som helhet var 2 prosent.
 • EBITDA på NOK 551 mill. (521 mill.) før organiske investeringer innenfor Online rubrikk. Driftsresultatet (EBITDA) for konsernet var NOK 410 mill. (297 mill.).
 • EBITDA-margin på 27 prosent (18 %) for Online rubrikk, eller 40 prosent (42 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Norge, Sverige og Frankrike
  • Bygger fremtidige posisjoner gjennom investeringer i trafikkvekst i hele porteføljen. Sterk vekst i viktige resultatindikatorer som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, herunder Brasil
  • Fokus på innovasjon innen mobile produkter
  • Posisjonering av Leboncoin.fr for å utnytte potensialet i eiendomsmarkedet i Frankrike.
  • Oppkjøpet av Milanuncios.com i Spania er forventet å være gjennomført i 2. kvartal.
 • Blandet utvikling i mediehusene.
  • Solide onlineposisjoner sikrer stabile inntekter og gode marginer for VG og Aftonbladet.
  • Raskere nedgang annonseinntekter på papir for abonnementsavisene. Ytterligere kostnadsreduserende tiltak er under planlegging. God utvikling for digitale abonnementer
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi
1. kvartal Helår
(Mill. NOK) 2014 2013* 2013*
Driftsinntekter       3,710       3,587     14,870
Brutto driftsresultat (EBITDA) 410 297 1,777
EBITDA-margin 11 % 8 % 12 %
Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer         551         521       2,647
EBITDA-margin før organiske investeringer 15 % 15 % 18 %
Resultat før skatt         101         107       1,490
Justert resultat pr. aksje       (0.69)        0.55        3.90
*) Omarbeidede tall      

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 7. mai 2014 kl 09:00. Presentasjonen vil bli direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telenfonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 1. kvartal 2014 vil finnne sted 7. mai 2014 kl 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 3364 5381
Konferansekode: 7758387

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo,7. mai 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12