Delårsrapport 1. kvartal 2015

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/05/2015 07:00:00

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 1. kvartal 2015, som viser driftsinntekter på 3,69 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 13 prosent.

– Veksten i online rubrikkvirksomheten fortsatte i 1. kvartal 2015. Jeg er spesielt glad for å se den fine utviklingen på viktige europeiske markeder som Frankrike, Spania og Italia. Veksten i disse virksomhetene skyldes både ekspansjon i onlinemarkedene og ikke minst den flotte gjennomføringen som teamene våre står for. Vi vinner markedsandeler på mange områder. Ett eksempel er det franske markedet for eiendomsannonser, der vi nå gradvis begynner å dra fordel av vårt nye frittstående tilbud til eiendomsmeglere, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Våre skandinaviske rubrikkannonsenettsteder opererer på markeder som er mer modne. Resultatene avhenger derfor mer av generelle markedskonjunkturer. Vi jobber imidlertid fortsatt hardt med å utvikle nye produkter og inntektsmodeller og ekspandere i nye segmenter der dette er mulig, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I 1. kvartal gjennomførte vi joint venture-avtalen med Naspers, som la grunnlaget for solide markedsposisjoner og skapte muligheter for sterk fremtidig vekst i en rekke markeder. Erfaringene så langt fra for eksempel Brasil er svært positive, og vi forventer mye av samarbeidet med Naspers, Telenor og SPH, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Avtalen med Naspers gjør det mulig for oss å redusere organiske investeringer i ny rubrikkannonsevirksomhet betydelig sammenlignet med fjoråret. Likevel vil vi fortsette å bygge våre eksisterende posisjoner i flere spennende markeder i tidlig fase, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Våre mediehus fortsetter å levere prisvinnende journalistikk og bygger videre på sitt sterke digitale fundament. Inntektene fra nett øker, men det raske fallet i papirannonser gir likevel lavere lønnsomhet enn i fjor. Svaret vårt er digital produktutvikling kombinert med enda større fokus på kostnadsbevissthet. Schibsted Growth fortsetter å investere i dyktige gründere for å utvikle nye onlinetjenester som gjør folks hverdag enklere, sier Rolv Erik Ryssdal.

– En stor del av produktutviklingen vil skje sentralt for å øke kvaliteten og effektiviteten på tvers av varemerkene. Utviklingen av både den underliggende infrastrukturen og datadrevne produkter går etter planen. Vi forventer å lansere nye annonseprodukter og produkter basert på våre nye plattformer i løpet av inneværende år og neste år. Utrullingen av vår felles identitetsløsning SPiD fortsetter, med Blocket som det siste tilskuddet, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Opprettelsen av B-aksjer, som nå blir foreslått for generalforsamlingen, vil gi oss et økonomisk verktøy til å utnytte raske digitale vekstinitiativer og flere konsolideringsmuligheter innen online rubrikk, sier konsernsjef Rolv Erik.

Hovedpunkter i 1. kvartal 2015
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2014.)

 • Sett bort fra investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk var EBITDA for konsernet på NOK 502 mill. (551 mill.) EBITDA var NOK 376 mill. (410 mill.).
 • EBITDA-margin på 26 prosent (27 %) for Online rubrikk, eller 37 prosent (40 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase
  • 20 prosent inntektsvekst og en liten marginøkning i Frankrike. Kommersialiseringen av eiendomsannonsene økes gradvis i løpet av 2015 når den tidligere samarbeidspakken for eiendom utløper.
  • Inntektsveksten i Spania er som forventet. Makroindikatorer viser fortsatt positive tegn, og salgsveksten i InfoJobs steg til 33 % i 1. kvartal. Integreringen av Milanuncios går som planlagt.
  • Inntektsvekst i Italia på 46 % viderefører den sterke trenden fra 4. kvartal.
 • Samarbeidsavtale med Naspers i fremvoksende markeder ble gjennomført 9. januar 2015. Avtalen med Naspers vedrørende Ungarn og Romania er fullført.
  • Fortsatt sterk vekst i viktige resultatindikatorer på de fleste markeder som Brasil, Chile og Finland.
  • Finn-vertikalene eiendom og personlig økonomi gjør det godt. Inntektene fra stillingsannonser stiger mens det er ingen endring i inntektene fra bilannonser. Displayinntektene har en svak utvikling.
  • Fortsatt god fremgang i Tyskland for rubrikkannonseappen Shpock for mobil.
  • Trafikkutviklingen er sterk på de fleste nettsteder i porteføljen.
 • Blandet utvikling i mediehusene
  • VG opplevde et utfordrende annonsemarked i 1. kvartal, og markedet er i endring. Nettannonser har sakket av, mens papirannonser er noe bedre enn forventet.
  • Aftonbladet på mobil og nett-TV har en vekst på over 20 %. Fortsatt nedgang for papirannonser og opplag.
  • Opplagsinntektene for abonnementsaviser i Norge synker med 3 %.
  • Fallet i papirannonser viser samme tendens. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse kostnadsgrunnlaget.  
  • Jevn vekst for tjenester innen personlig økonomi.
  1. kv 1. kv Helår
(Mill. NOK) 2015 2014 2014
Driftsinntekter 3.694 3.710   14.975
Brutto driftsresultat (EBITDA) 376 410 1.941
EBITDA-margin 10 % 11 % 13 %
Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer 502 551   2.444
EBITDA-margin før organiske investeringer 14 % 15 % 16 %
Andel resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper   354   (202)   (841)
Resultat før skatt   846   101   382

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 8. mai 2015 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 1. kvartal 2015 vil finne sted 8. mai 2015 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56 053
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1915
Konferansekode: 2330552

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733
Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer. Mobil: +47 916 56 660

Oslo, 8. mai 2015.
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12