Delårsrapport 2. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/08/2010 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2010, som viser driftsinntekter på 3,52 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 6 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Annonseinntektene bidro med en vekst på 15 prosent. Driftsresultatet (EBITA) i 2. kvartal var 509 millioner kroner. Det er det beste kvartalsresultatet Schibsted har lagt frem noen gang.

 

– Vi er glade for å kunne legge frem et så godt resultat etter å ha lagt bak oss 18 krevende måneder hvor vi i fellesskap har snudd hver stein for å ruste oss for fremtiden. Resultatene vi leverer i 2. kvartal viser at vi har et solid Schibsted som er i stand til å sikre både god utvikling for mediehusene og fortsatt vekst og god inntjening for våre online rubrikkvirksomheter, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

Ryssdal slår fast at det omfattende lønnsomhetsprogrammet i konsernet er hovedårsaken til resultatforbedringen.

 

– I 2. kvartal har vi gjennomført lønnsomhetstiltak på ytterligere 150 millioner kroner, noe som bringer totalen opp i 1,5 milliarder. Dermed er vi noe foran tidsplanen, og vi ser at vi vil klare å gjennomføre lønnsomhetstiltak på til sammen 1,7 milliarder kroner innen utgangen av 2011, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

– Samtidig får vi noe hjelp av annonsemarkedene, som har flatet ut eller vokst noe i de fleste markedene våre, sier Ryssdal.

 

Schibsteds annonseinntekter steg i 2. kvartal underliggende med 15 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2009. Opplagsinntektene falt underliggende med 4 prosent, særlig som følge av fallende opplagsvolumer for løssalgsaviser.

 

– Vi ser med bekymring på nedgangen i løssalg, spesielt for VG og Aftonbladet. I tillegg er vi opptatt av spørsmålet om hvordan man skal ta seg betalt for digitalt innhold. Dette vil tvinge seg frem, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 2. kvartal 2010
 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2009)

 

Rekordsterkt resultat i 2. kvartal
· Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 2. kvartal 2010 NOK 509 mill. (184 mill.). Det er det beste kvartalsresultatet Schibsted har levert noen gang.
· Driftsmargin (EBITA) 14 prosent (6 %).
· Fortsatt vekst på internett kombinert med effekt fra konsernets lønnsomhetsprogram og bedring i annonsemarkedene i Skandinavia er bakgrunnen for fremgangen.
· Underliggende økning i driftsinntekter var 6 prosent.
· Annonseinntektene steg underliggende 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2009, drevet av fremgang på internett og i de fleste kategorier på papir i Skandinavia.
· Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 3 prosent i 2. kvartal. Marginen økte fra 2 til 7 prosent drevet av kostnadsreduksjoner og styrkede annonsemarkeder.
· Schibsted fortsatte i 2. kvartal sitt lønnsomhetsprogram. Akkumulert effekt av tiltakene er siden 2008 NOK 1,5 mrd. Tiltakene har fått effekt noe raskere enn planlagt, og programmet ventes å gi en samlet effekt på NOK 1,7 mrd. innen utgangen av 2011.

 

God vekst og marginforbedring for Online rubrikk
· Schibsteds Online rubrikkvirksomhet hadde i 2. kvartal 21 prosent underliggende vekst i driftsinntekter. Veksten kommer både fra etablerte markeder og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder.
· Online rubrikk økte driftsmarginen (EBITA) fra 21 til 30 prosent i 2. kvartal.

 

Refinansiering på plass
· Schibsted har refinansiert sin låneportefølje, og inngått nye langsiktige låneavtaler med en ramme på totalt EUR 500 mill.
· De nye fasilitetene medfører betydelig redusert rentemargin sammenlignet med nivået det siste året.

 

Q2 Q2   1. halvår   Helår
2009 2010 (Mill. NOK) 2010 2009 2009
2,996 3,515 Driftsinntekter      6,773      5,915    12,745
331 652 EBITDA 1,070 464 1,494
184 509 EBITA 1)         775         181         832
         (92) 963 Ordinært resultat før skattekostnad      1,214        (139)         279
3.57 6.87 Resultat pr. aksje (EPS)        8.32        2.86        4.74
0.48 3.44 Justert resultat pr. aksje (EPS)        4.84        1.17        4.42

 

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 13. august 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12