Delårsrapport 2. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/08/2011 07:00:00

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 6 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Annonseinntektene bidro med en vekst på 9 prosent. EBITDA i 2. kvartal var 683 millioner kroner, mot 652 millioner kroner i 2. kvartal 2010.

 

– 2. kvartal 2011 ble godt for Schibsted Media Group. Vi klarte en forbedring sammenlignet med fjorårets resultat, som var preget av lave papirpriser og sterkt økende aktivitet i annonsemarkedet. Fremgangen er først og fremst som følge av økt resultat innenfor online rubrikk, men også Media Norge-avisene leverer et bedre resultat enn for samme periode i 2010. VG klarte å opprettholde et bra resultatnivå gjennom prisøkninger, flere avisdager og et bevisst forhold til kostnader, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

– Utviklingsarbeid er viktig både innenfor mediehusene og online rubrikk. I mediehusene jobber vi hardt med utvikling av mobiltjenester, nye iPad-versjoner og andre betalings-løsninger.

 

– Ekspansjonen innenfor online rubrikk fortsetter. Denne sommeren har vi satt i gang en stor satsing i ett av verdens mest spennende vekstmarkeder, Brasil. En brasiliansk versjon av vårt rubrikknettsted Blocket er lansert, og vi har fått en god start ved å bygge videre på den virksomheten vi allerede hadde i Brasil, eiet gjennom vårt spanske datterselskap Anuntis, sier Ryssdal.

 

Norge ble 22. juli rammet av et brutalt og tragisk terroran-grep. Jeg vil på vegne av hele Schibsted Media Group uttrykke vår dypeste medfølelse med alle de som ble rammet av ugjerningen og deres familie og nærmeste. Schibsted har som mediebedrift en spesiell rolle i våre demokratiske samfunn, og jeg er meget stolt over den måten medarbeiderne i våre mediehus håndterte de dramatiske timene og dagene etter angrepet, sier Rolv Erik Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 2. kvartal 2011
(Tall i parentes viser til samme periode i 2010)

 

Resultatforbedring og god inntektsvekst

 • Underliggende økning i driftsinntekter var 6 prosent.
 • Konsernets EBITDA var i 2. kvartal 2011 NOK 683 mill., mot NOK 652 mill. i det rekordsterke 2. kvartal 2010. Korrigert for økt investering Online rubrikk, økte resulta-tet med NOK 59 mill.
 • EBITDA-margin 18 prosent (19 %).
 • Økt investering i utrulling av Online rubrikk og produkt-utvikling i etablerte virksomheter som Finn.no.
 • Annonseinntektene steg underliggende 9 prosent, i første rekke drevet av sterk fremgang på internett.

 

Fortsatt god inntjening i mediehusene

 • Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 3 prosent i 2. kvartal.
 • Fortsatt resultatforbedring for regionavisene i Media Norge.
 • Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner.
 • Flere suksessrike online-konsepter fra Schibsted Till-växtmedier i Sverige er lansert i regi av det nystartede selskapet Schibsted Vekst i Norge.

 

Sterk vekst og marginforbedring for Online rubrikk

 • 22 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for Online rubrikk. Veksten kommer både fra etablerte markeder og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder.
 • Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 34 prosent.
 • Schibsted Media Group forsterker sin satsing på Online classifieds i nye markeder, noe som belastet EBITDA med NOK 73 mill. i 2. kvartal. Det er NOK 28 mill. mer enn i 2. kvartal 2010, først og fremst som følge av økt markedsføring.
 • Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er en av Europas største Online rubrikkvirksomheter.
 • Blocket-konseptet er i juli 2011 lansert i Brasil under navnet Bomnegocio.com. 

 

 

2. kv 2. kv        1. halvår Helår
2010 2011 (Mill. NOK) 2011 2010 2010
3,515 3,758 Driftsinntekter       7,254       6,773     13,768
652 683 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1,130 1,070 2,199
509 549 Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA)         859         775       1,611
        963 548 Ordinært resultat før skattekostnad         837       1,214       3,399
6.87 3.22 Resultat pr. aksje (EPS)        4.76        8.32       27.04
3.44 3.19 Justert resultat pr. aksje (EPS)        4.62        4.84        9.72
           
CAPEX 213 155 427
Kontantstrøm fra driften pr. aksje (NOK) 7.51 11.42 19.73
Netto rentebærende gjeld 2,297 1,501 1,820
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 1.0 0.7 0.8
Egenkapitalandel 40.1 % 39.7 % 42.4 %

 

 

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 12. august 2011 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på schibsted.no/ir.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 12. august 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12