Delårsrapport 2. kvartal 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/08/2012 07:00:00

Schibsted har i dag lagt frem sin rapport for 2. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,6 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 16 prosent. Inntektene i mediehusvirksomheten i Schibsted Norge falt med 2 prosent, mens Schibsted Sverige hadde en tilbakegang på 1 prosent.

– I 2. kvartal hadde Schibsted Media Group god vekst for Online rubrikk. Mediehusene fortsatte å jobbe hardt med å tilpasse seg stadige strukturelle endringer og svekkede annonsemarkeder, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Inntektsveksten for Online rubrikk var 16 prosent i 2. kvartal. Jeg er spesielt godt fornøyd med den gode utviklingen for vårt franske rubrikknettsted Leboncoin.fr. Selv om nettstedet allerede er en stor suksess, er vi overbevist om at det har enda større potensial for inntekter i årene som kommer. I Skandinavia har Finn.no og Blocket.se stødig utvikling, mens våre spanske virksomheter Anuntis og InfoJobs.net gjør en god jobb i krevende markeder. Mange av våre nyere nettsteder har også en lovende utvikling, sier Ryssdal.

– Mediehusene våre gjør det bra i utfordrende markeder. Til tross for at de opererer i omgivelser hvor trykte publikasjoner er under press både fra fallende opplag og svekkede annonsemarkeder, klarer de å produsere godt innhold og opprettholde en tilfredsstillende lønnsomhet. De digitale inntektene vokser godt. Vi jobber med å innføre ulike modeller for brukerbetaling for redaksjonelt innhold på nettet, med lovende resultater, sier Rolv Erik Ryssdal.

– De strukturelle endringene i mediebransjen fortsetter. Smarttelefoner og lesebrett setter ytterligere fart på overgangen til digitale plattformer. Vi må derfor gjøre to ting: Fortsette å styrke vår digitale kompetanse og kapasitet samtidig som vi tilpasser kostnadene. Som en konsekvens av dette tar Schibsted sikte på å redusere kostnadsbasen med om lag NOK 500 mill. de neste to årene. Tiltakene vil hovedsakelig bli gjennomført i de abonnementsbaserte mediehusene i Norge og Sverige, i tillegg til Spania. Vi er overbevist om at redaksjonelle produkter vil være etterspurt og danne grunnlag for en sunn og lønnsom virksomhet også i den digitale fremtiden, sier Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2012
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011.)

     n  16 prosent vekst for Online rubrikk og 50 prosent EBITDA-margin for virksomhet i Etablert fase.
     n  Tett kostnadskontroll og god digital vekst for mediehusene i Norge og Sverige.
     n  2 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for konsernet.
     n  EBITDA for konsernet NOK 596 mill. (NOK 675 mill.)
     n  Justert for kostnadsførte vekstinitiativer i Online rubrikk var EBITDA NOK 749 mill. (NOK 748 mill.)

Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk
     n  Underliggende vekst i driftsinntekter for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 23 prosent. Finn.no vokste med 6 prosent underliggende.
     n  Leboncoin.frs driftsinntekter økte med 62 prosent i 2. kvartal, og selskapet hadde fortsatt høy driftsmargin. Nettstedet er blant Europas største online rubrikk-sider målt i trafikk.
     n  Subito.it i Italia, Willhaben.at i Østerrike og Donedeal.ie i Irland styrket sine posisjoner som markedsledere.
     n  Vekstinitiativer i Online rubrikk reduserte EBITDA med NOK 153 mill. i 2. kvartal. Det er NOK 80 mill. mer enn i 2. kvartal 2011. Økningen er i første rekke som følge av mer markedsføring.

Strukturelle endringer krever betydelig satsing på digital kompetanse og kostnadsreduksjoner
     n  9 prosent nedgang i annonseinntekter på papir. 10 prosent økning for annonsering på internett.
     n  Spesielt sterk vekst i trafikk og inntekter på mobile plattformer.
     n  Nedgang i opplagsvolumet for løssalgsaviser ble delvis kompensert av prisøkninger.
     n  Fortsatt transformasjon og kostnadsreduksjoner i mediehusene. Nye tiltak vil bli gjennomført i løpet av de neste to årene. Hovedsakelig i de abonnementsbaserte mediehusene i Norge og Sverige, i tillegg til Spania. Samlet effekt vil være om lag NOK 500 mill. Ytterligere detaljer vil bli offentliggjort i løpet av 3. kvartal 2012.
     n  Sterke redaksjonelle produkter vil være fundamentet for en sunn og lønnsom virksomhet også i den digitale fremtiden.
      

2. kv 2. kv     1. halvår Helår
2011 2012 (Mill. NOK) 2012 2011 2011
3 758 3 825 Driftsinntekter       7 428       7 254     14 378
748 749 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       1 309       1 256       2 597
675 596 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 017 1 114 2 185
549 476 Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer         781         859       1 680
        548 442 Resultat før skattekostnad         752         837       1 331
3,22 2,54 Resultat pr. aksje (EPS)        4,31        4,76        7,00
3,20 2,52 Justert resultat pr. aksje (EPS)        3,93        4,62        8,76
CAPEX 173 197 354
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 3,82 6,10 15,24
Netto rentebærende gjeld 1 834 2 297 1 642
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,9 1,0 0,8
Egenkapitalandel 40,7 % 40,1 % 40,8 %

      
Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 10. august 2012 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=67527.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 2. kvartal 2012 vil finne sted 10. august 2012 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44 (0)20 7136 2056
Konferansekode: 7404477

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 10. august 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12