Delårsrapport 2. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/07/2014 07:02:16

Schibsted Media Group la I dag frem sin rapport for 2. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,83 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter med 12 prosent, 15 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 574 millioner kroner (562 mill.).

– Schibsted Media Group har i 2. kvartal fortsatt å utvikle sine digitale virksomheter videre. Jeg er tilfreds med at våre Online rubrikknettsteder generelt har sterk trafikkvekst og økt brukerengasjement. Dette viser Schibsteds evne og vilje til å utvikle morgendagens digitale markedsplass. Våre ledende posisjoner i europeiske markeder med et samlet befolkningsgrunnlag på over 200 millioner mennesker innebærer et betydelig potensial for fremtidig verdiskaping, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Samtidig fortsetter Schibsted sine organiske investeringer i fremvoksende markeder. Sammen med våre samarbeidspartnere ser vi en svært positiv vekst for våre tjenester i markeder som Brasil, Chile og Indonesia. Vi er overbevist om at investeringene skaper verdier, og at posisjonene vi bygger opp vil bli verdifulle når markedene modnes, sier Rolv Erik Ryssdal

– Våre mediehus jobber videre med å bli digitale mediehus i verdensklasse. De digitale inntektene utgjør nå en tredel av mediehusenes totale inntekter, og det er tilfredsstillende å se at den digitale inntektsveksten for avisene er hele 21 prosent. Det er spesielt betryggende å se at veksten ikke bare kommer fra annonsesalg, men i økende grad fra lesere som betaler for tilgang til redaksjonelt innhold på nettet, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Samtidig faller annonseinntektene på papir i et jevnt høyt tempo. Dette er en stor utfordring, og vi må tilpasse kostnadsnivået til dette. Kostnadsreduksjoner med mål å opprettholde en sunn lønnsomhet er en sentral oppgave for ledelsen i våre mediehus. Likevel vil vi se at marginene i mediehusene fortsatt kan være under et visst press i denne viktige overgangen fra offline- til onlinebaserte forretningsmodeller, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2014
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2013.)

 • EBITDA på NOK 574 mill. (562 mill.). Sett bort fra investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk var EBITDA for konsernet på NOK 711 mill. (781 mill.)
 • EBITDA-margin på 32 prosent (28 %) for Online rubrikk. Marginen var 44 prosent (49 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase.
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Sverige og Frankrike. Investering i utvikling av neste generasjon online rubrikknettsteder i Norge.
  • Bygger fremtidige posisjoner gjennom investeringer i trafikkvekst i hele porteføljen. Sterk vekst i viktige resultatindikatorer som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, herunder Brasil.
  • Flere nye mobilapper under utvikling. Tar kontroll over den mobilbaserte markedsplassen Shpock, som har god fremgang i Tyskland og Storbritannia.
  • Posisjonering av Leboncoin.fr for å utnytte potensialet i eiendomsmarkedet i Frankrike.
  • Oppkjøpet av Milanuncios.com i Spania er forventet å bli gjennomført i 3. kvartal.
 • Blandet utvikling i mediehusene.
  • Solide onlineposisjoner sikrer inntektsvekst og gode marginer for VG og Aftonbladet.
  • Raskere annonsenedgang på papir for abonnementsavisene. Kontinuerlig arbeid med å tilpasse kostnadsnivået til utviklingen.
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi.
2. kv 2. kv        1. halvår Helår
2013 2014 (Mill. NOK) 2014 2013 2013
3.870 3.834 Driftsinntekter       7.544       7.457     14.870
562 574 Brutto driftsresultat (EBITDA) 984 859 1.777
15 % 15 % EBITDA-margin 13 % 12 % 12 %
781 711 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       1.262       1.302       2.647
20 % 19 % EBITDA-margin før organiske
investeringer
17 % 18 % 18 %

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 18. juli 2014 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 2. kvartal 2014 vil finne sted 18. juli 2014 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1909
Konferansekode: 9278525

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 18. juli 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12