Delårsrapport 3. kvartal 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/11/2009 07:00:00

Konsernstyret behandlet den 12. november 2009 regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2009. Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2009.
 
Informasjon på internett: http://www.schibsted.no/ir
 
Hovedpunkter i 3. kvartal 2009
 
Forbedret resultat i 3. kvartal 2009. Lønnsomhetsprogrammet i rute
 
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2008.)
 
 •          Konsernet forbedret i 3. kvartal 2009 driftsresultatet (EBITA) med 52 prosent til NOK 303 mill.
 •          Resultatforbedringen kommer som følge av betydelig effekt fra konsernets lønnsomhetsprogram og fortsatt vekst på internett.
 •          Driftsinntektene økte i 3. kvartal med 10 prosent til NOK 3,27 mrd. Økningen skyldes primært konsolidering av Media Norge fra og med 3. kvartal 2009. Underliggende vekst var negativ med 2 prosent.
 •          Underliggende vekst for annonseinntekter var i 3. kvartal negativ med 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.
 •          Nettaktivitetene i Schibsted fortsetter å vokse til tross for svake markeder. Driftsinntektene på internett økte med 17 prosent 3. kvartal. Driftsmarginen var 21 prosent.
 •          Schibsted øker eksponeringen mot lønnsomme rubrikknettsteder. Eierandelen i Finn.no vemtes økt til 80 prosent i 4. kvartal. Eierandelen i InfoJobs.net er i 3. kvartal økt til 98.5 prosent.
 •  
 •          Schibsteds lønnsomhetsprogram skal gi en effekt på NOK 1 mrd. i 2009. Programmet går etter planen, og har i
  3. kvartal isolert hatt en effekt på NOK 300 mill. sammenlignet med 3. kvartal 2008. Akkumulert har lønnsomhetsprogrammet hatt en effekt på NOK 700 mill. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 650 i de ni første månedene av 2009.
 •          Schibsted fortsetter arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital. Retriever ble solgt for SEK 115 mill. i 3. kvartal. Salgsprosesser er igangsatt for Schibsted Trykks eiendom i Oslo og Schibsteds eierandel i Aspiro AB.
 •          Media Norge ble etablert 25. juni 2009 og konsolidert inn i Schibsteds resultatregnskap fra og med 3. kvartal.
 •          Schibsted fullførte i juli 2009 en vellykket fortrinnsrettsemisjon, og hentet inn om lag NOK 1,3 mrd. i ny egenkapital. Nøkkeltallet netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA siste 12 måneder var ved utgangen av 3. kvartal 2,4.
 •  
   
   
   
  1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
   
   
   
   Oslo, 13. november 2009
  SCHIBSTED ASA
   
  Jo Christian Steigedal
  IR-direktør