Delårsrapport 3. kvartal 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/11/2010 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2010, som viser driftsinntekter på 3,29 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2009. Annonseinntektene bidro med en vekst på 15 prosent. Driftsresultatet (EBITA) i 3. kvartal var 412 millioner kroner, en vekst på 36 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2009.

– Det er gledelig for oss i Schibsted Media Group å kunne legge frem tall for 3. kvartal som viser sterk resultatfremgang sammenlignet med samme periode i 2009, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal

– Forbedringen kommer både som følge av hardt arbeid med lønnsomhetsforbedrende tiltak i hele konsernet og som følge av vekst både i våre mediehus og virksomheter innenfor online rubrikk, sier Ryssdal.

Schibsted fortsetter sitt målrettede arbeid med å styrke aktiviteten i mediehusene samtidig som satsingen på Online rubrikk fortsetter både i Skandinavia og internasjonalt.

– Vi har i tredje kvartal vært i stand til å øke overskuddet samtidig som vi har forsterket satsingen på å rulle ut nye online rubrikkvirksomheter utenfor våre tradisjonelle kjernemarkeder. Dette sikrer at Schibsted Media Group bygger et solid fundament for innovasjon og vekst for våre virksomheter kombinert med god verdiskapning for våre eiere, sier Ryssdal.

– Schibsted Media Group vil fortsette å bruke mye tid og krefter på å posisjonere oss i en mediebransje i endring. Vi ser for eksempel en negativ trend for løssalgsaviser, og det blir svært viktig å jobbe videre med modeller for brukerbetaling for aviser distribuert digitalt, sier Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2010

(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2009.)

Fortsatt resultatforbedring

 • Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 3. kvartal 2010 NOK 412 mill. (303 mill.).
 • Driftsmargin (EBITA) 13 prosent (9 %).
 • Underliggende økning i driftsinntekter var 5 prosent. Rapportert vekst var 1 prosent, negativt påvirket av salg av virksomhet og valutasvingninger.
 • Fortsatt vekst på internett kombinert med effekt fra konsernets lønnsomhetsprogram og bedring i annonsemarkedene i Skandinavia er bakgrunnen for fremgangen.
 • Annonseinntektene i Mediehus og Online rubrikk steg underliggende 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2009, drevet av fremgang på internett og i de fleste kategorier på papir i Skandinavia.

Vekst og marginforbedring for mediehusene

 • Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 2 prosent i 3. kvartal. Annonseinntektene steg med 15 prosent.
 • EBITA-marginen økte fra 7 til 12 prosent drevet av kostnadsreduksjoner og styrkede posisjoner spesielt online, samt bedre annonsemarkeder.
 • Sterk utvikling for nettbaserte tjenester som låneformidling, prissammenligning og tv-guide i Schibsted Tillväxtmedier i Sverige. Virksomhetene vokser kraftig på basis av Schibsted Media Groups sterke trafikk- og merkeposisjoner. Tilsvarende virksomhet etablert i Norge.

God vekst for Online rubrikk. Økt utrullingstakt i nye markeder

 • Schibsted Media Groups Online rubrikkvirksomhet hadde i 3. kvartal 20 prosent underliggende vekst i driftsinntekter. Veksten kommer både fra etablerte markeder og fra porteføljen av nyetablerte rubrikknettsteder.
 • Vekst i driftsresultat (EBITDA) for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 30 prosent.
 • Schibsted Media Group øker utrullingstakten i nye markeder, noe som belastet driftsresultatet med NOK 73 mill. i 3. kvartal. Det er NOK 28 mill. mer enn i 2. kvartal 2010 og NOK 49 mill. mer enn i 3. kvartal 2009.
 • Schibsted Media Group avtalte i 3. kvartal å øke eierandelen i Leboncoin.fr fra 50 til 100 prosent, og har dermed full kontroll over en av Europas største Online rubrikkvirksomheter.

Fornyet visuell profil og navn

 • Schibsted tar i bruk navnet Schibsted Media Group og en fornyet visuell profil. Dette skal reflektere virksomheten som et innovativt, fremtidsrettet og ansvarlig selskap.
 • Schibsted Media Group fortsatte i 3. kvartal sitt lønnsomhetsprogram. Akkumulert effekt av tiltakene er siden 2008 NOK 1,6 mrd., mot NOK 1,5 mrd. ved utgangen av 2. kvartal 2010. Programmet ventes å gi en samlet effekt på NOK 1,7 mrd. innen utgangen av 2010.

Hovedtall for konsernet

3. kvartal 3. kvartal   Pr. 3. kvartal Helår
2009 2010 (Mill. NOK) 2010 2009 2009
3 264 3 288 Driftsinntekter     10 061       9 179     12 745
489 567 EBITDA 1 637 953 1 494
303 412 EBITA 1)       1 187         484         832
        250 343 Ordinært resultat før skattekostnad       1 557         111         279
1,46 1,99 Resultat pr. aksje (EPS)       10,31        4,32        4,74
1,37 2,27 Justert resultat pr. aksje (EPS)        7,11        2,78        4,42
           
CAPEX 251 302 390
Kontantstrøm fra driften pr. aksje (NOK) 15,54 15,03 19,34
Netto rentebærende gjeld 1 337 3 102 2 554
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0,6 2,4 1,7
Egenkapitalandel 41,5 % 35,0 % 34,7 %

1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 12. november 2010
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12