Delårsrapport 3. kvartal 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/11/2012 07:00:00

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Det er en underliggende økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 16 prosent. Mediehusene i Norge og Sverige gikk tilbake med henholdsvis 2 og 1 prosent.

– I 3. kvartal var den underliggende resultatutviklingen (EBITDA) stabil sammenlignet med i fjor. Det er tilfredsstillende i et utfordrende og dynamisk mediemarked, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

– I løpet av kvartalet hadde vi fortsatt jevn vekst for våre Online rubrikk-aktiviteter. Inntektsveksten for Online rubrikk var 16 prosent i 3. kvartal. Det franske nettstedet Leboncoin.fr fortsetter å øke både i popularitet og lønnsomhet, og er den viktigste vekstdriveren. Samtidig er jeg glad for at nettstedene i Norge og Sverige også fortsetter å utvikle seg godt, med høy vekst og gode marginer, sier Ryssdal.

– Vi fortsetter å investere tungt i å rulle ut våre gode, nyttige og framgangsrike online rubrikkonsepter i nye markeder. Den positive utviklingen i nøkkelmarkeder som Brasil, forsterker vår tro på at investeringene vil gi god avkastning over tid, sier Ryssdal.

– Mediehusene preges av en fortsatt strukturendring og rask overgang fra papir- til internettmedier og digitale plattformer. I 3. kvartal fikk mediehusene en nedgang i annonseinntekter på papir på 12 prosent, eller rundt 100 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har sett tegn på ytterligere svekkelse i oktober. Samtidig ser vi at vi øker våre markedsandeler i det digitale markedet.

– Vårt svar på de store endringene er å styrke den digitale virksomheten og redusere kostnadsnivået betydelig i papirvirksomheten. Endringsprosessen er krevende for mediehusene og for våre ansatte, men det er av stor betydning at prosessen fortsetter med full styrke. Vi venter at strukturendringene og vår omstillingsprosess vil føre til lavere marginer for disse virksomhetene enn det vi har sett de senere årene, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2012
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er juster for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

  • Underliggende vekst i konsernets driftsinntekter 2 prosent.
  • EBITDA konsern NOK 514 mill. Stabil EBITDA før organiske investeringer som er kostnadsført.
  • 17 prosent underliggende inntektsvekst og 48 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk før Organiske investeringer.
  • Styrket inntekts- og lønnsomhetsvekst i nøkkelvirksomhetene innenfor Online rubrikk i Norge og Sverige. Inntektsvekst på 47 prosent for Leboncoin.fr i Frankrike.
  • Inntektsvekst og forsterkede posisjoner som markedsledere for de lønnsomme online rubrikkvirksomhetene i Italia, Østerrike og Irland.
  • Organiske investeringer i nye online rubrikkvirksomheter har gitt sterk trafikkvekst og forbedrede markedsposisjoner i nye markeder, som Brasil.
  • Tett kostnadskontroll og god digital vekst i mediehusene i Norge og Sverige. Migrasjon fra papir til digitale plattformer legger press på papiravisenes marginer.
  • Et omfattende Endringsprogram er under detaljplanlegging i mediehusene. Digital satsing kombinert med kostnadstiltak på til sammen NOK 500 mill. skal implementeres i løpet av de neste to årene.
  • God inntekts- og lønnsomhetsutvikling for de digitale aktivitetene i mediehusene.
3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår
2011 2012 (Mill. NOK) 2012 2011 2011
3 380 3 524 Driftsinntekter     10 952     10 634     14 378
522 514 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 531 1 636 2 185
15 % 15 % EBITDA-margin 14 % 15 % 15 %
639 640 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       1 949       1 895       2 597
19 % 18 % EBITDA-margin før organiske investeringer 18 % 18 % 18 %
        342 346 Resultat før skatt       1 098       1 179       1 331
2,00 2,06 Justert resultat pr. aksje        5,99        6,61        8,76

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, 7. november 2012 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 3. kvartal 2012 vil finne sted 7. november 2012 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44 (0)20 7136 2054
Konferansekode: 7941608

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 7. november 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12