Delårsrapport 3. kvartal 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/10/2013 07:00:00

Schibsted Media Group har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3,65 milliarder kroner. Den underliggende veksten i inntekter var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 13 prosent, 17 prosent eks. Spania. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 437 millioner kroner (518 mill.). EBITDA før organiske investeringer i Online rubrikk var 672 millioner kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

– I løpet av tredje kvartal 2013 har vi videreutviklet våre posisjoner både innenfor online rubrikk og i mediehusene. Vi er tilfreds med å kunne presentere et godt kvartal, hvor driftsresultatet (EBITDA) økte med 4 prosent til NOK 672 mill., når man ser bort fra økte organiske investeringer i Online rubrikk, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– I 3. kvartal har vi oppnådd god vekst i de viktigste etablerte online rubrikkvirksomhetene i Norge, Sverige og Frankrike. Der styrker vi fundamentet for fremtidig vekst ved å utvikle nye tjenester og segmenter. Vi ser også en lovende utvikling i andre etablerte virksomheter som for eksempel i Italia, Østerrike og Irland. I Spania ser vi enkelte positive resultater av vårt forsterkede fokus på markedsandeler og trafikkvekst den siste tiden, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Samtidig går vi videre med betydelige investeringer gjennom utrulling av velprøvde online rubrikk-konsepter i nye markeder. Vi er nå i ferd med å sette i verk det nye joint venture-oppsettet, hvor Telenor blir en likeverdig partner i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia. Å få inn Telenor vil gi oss enda større operasjonell og finansiell styrke til å oppnå attraktive nummer én-posisjoner, sier Rolv Erik Ryssdal

– I mediehusene ser vi stadig tydeligere resultatene av vår langsiktige fokusering på digital utvikling. Både mobil og web-tv vokser svært hurtig i form av rekkevidde og inntekter. Nye konsepter er lansert med stort hell, for eksempel Aftonbladets «Brottcentralen» og VGTVs nye serier. De digitale annonseinntektene økte med 18 prosent i mediehusene i tredje kvartal. I VG og Aftonbladet står digitale annonseinntekter nå for nesten to tredeler av de samlede annonseinntektene. Dette er oppmuntrende signaler for oss midt i en rask digital omstilling av virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2013
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomheter.)

 • Underliggende driftsinntekter for konsernet økte med 2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012, med en økning i underliggende inntekter fra online rubrikk på 13 prosent. Holder vi Spania utenfor, var veksten på 17 prosent.
 • EBITDA på NOK 437 mill. (518 mill.) og på NOK 672 mill. (644 mill.) før organiske investeringer i Online rubrikk
   
 • Online rubrikk hadde en EBITDA-margin på 24 prosent, 47 prosent (48 %) før organiske investeringer
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Norge, Sverige og Frankrike
  • God inntektsvekst for andre etablerte nettsteder, men marginene holdes nede av fortsatte investeringer for å styrke markedsposisjoner
  • Skarpere fokus på volum- og trafikkvekst demper inntektsvekst og lønnsomhet i Spania fremover
  • Sterk vekst for nøkkeltall som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, som Brasil
  • Nye virksomheter i vekstmarkeder er styrket gjennom nytt joint venture med Telenor
    
 • Digital vekst og kostnadskutt demper marginnedgangen i de skandinaviske mediehusene
  • Vekst i online annonseinntekter på 18 prosent i mediehusene. Mobil og web-tv viktigste drivere
  • Fortsatt nedgang for papirannonser og opplag
  • Den digitale transformasjonen og effektiviseringsprogrammene fortsetter som planlagt.
3. kv 3. kv       Pr. 3. kvartal Helår
2012 2013 (Mill. NOK) 2013 2012 2012
3 524 3 654 Driftsinntekter     11 295     10 952     14 763
518 437 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 266 1 542 2 043
15 % 12 % EBITDA-margin 11 % 14 % 14 %
644 672 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       1 986       1 960       2 573
18 % 19 % EBITDA-margin før organiske investeringer 18 % 18 % 18 %
        338           33 Resultat før skatt         515       1 044         620
2,00 1,26 Justert resultat pr. aksje        3,46        5,82        8,18

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 30. oktober kl 09:00. Presentasjonen vil bli direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 3. kvartal 2013 vil finne sted 30. oktober 2013 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1902
Konferansekode: 9933039

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 30. oktober 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12