Delårsrapport 3. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/10/2014 07:03:16

Schibsted Media Group la i dag frem sin rapport for 3. kvartal 2014, som viser driftsinntekter på 3,58 milliarder kroner. Online rubrikk-segmentet økte sine inntekter underliggende med 8 prosent, 10 prosent om man holder Spania utenfor. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 504 millioner kroner (463 mill.).

– I Schibsted holder vi fokus på langsiktig vekst, og vi bruker tid og ressurser på å styrke den digitale kompetansen og videreutvikle det teknologiske grunnlaget. I oktober publiserte vi vår første «Future Report», der vi beskriver noen av de viktigste trendene som påvirker oss og presenterer noe av alt det spennende som skjer i konsernet, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Den nettbaserte inntekts- og trafikkveksten fortsatte i 3. kvartal. 55 prosent av Schibsteds inntekter kom fra onlineprodukter, noe som er en vekst fra 48 prosent i samme periode i fjor, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Vår Online rubrikkvirksomhet har styrket markedsposisjonen på det viktige franske markedet, og vi ser gode resultater av de endringene og forbedringene vi har gjort i Spania. Samtidig opplever vi enkelte utfordringer i det norske markedet. Særlig nedgangen i stillingsannonser påvirker inntektsveksten her. Jeg synes det er betryggende at Finn.no opprettholder en høy resultatmargin og samtidig jobber videre med innovasjon og utvikling på fremtidens onlinemarked. Dette vil sikre fremtidig inntektsvekst, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Schibsted går videre med sin plan for organiske investeringer i nye markeder. Vi ser sterk trafikkvekst i hele porteføljen, inkludert markeder som Brasil, Chile og Indonesia. Vi bygger betydelige verdier i disse markedene etter hvert som de modnes. Kommersialiseringen øker gradvis, og i 3. kvartal var inntektsveksten i investeringsfaseporteføljen på nesten 70 prosent, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Mediehusene står overfor store utfordringer ettersom markedet for papirannonser fortsatt faller raskt. Vår jobb er å tilpasse kostnadsgrunnlaget til utviklingen i markedet og samtidig sørge for at vi ligger i fremste rekke når det gjelder vårt utvalg av onlineprodukter. Forbrukere og annonsører har tatt godt imot endringene vi har gjort, og det er oppmuntrende å se at abonnementstallene for avisene viser en positiv utvikling, noe som er et resultat av lansering av gode digitale produkter, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2014
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2013.)

 • EBITDA på NOK 504 mill. (463 mill.). Sett bort fra investeringer i nye virksomheter innen Online rubrikk var EBITDA for konsernet på NOK 623 mill. (673 mill.)
   
 • EBITDA-margin på 32 prosent (26 %) for Online rubrikk, eller 44 prosent (47 %) sett bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase
  • 20 prosent inntektsvekst og stabile marginer i Frankrike. Kommersialiseringen innen eiendom økes gradvis.
  • Sterk volumvekst som følge av freemiumstrategien (gratisannonser) for Finn.no. Inntektsveksten hemmet av svakt arbeidsmarked i Norge.
  • Bedre makroøkonomi og økt trafikk i Spania skaper en solid plattform for inntektsvekst. Oppkjøpet av Milanuncios behandles fremdeles av konkurransemyndighetene. Schibsted forventer at oppkjøpet vil bli godkjent av myndighetene i løpet av 4. kvartal 2014.
  • Inntektsvekst i InfoJobs.net i Spania i 3. kvartal som følge av bedrede økonomiske rammebetingelser i Spania.
  • Verdifulle markedsposisjoner utvikles gjennom investeringer i trafikkvekst i nye markeder. Sterk vekst i nøkkeltall for de fleste virksomheter, herunder i Brasil. I Chile og Finland har våre online rubrikknettsteder oppnådd en posisjon som markedsleder.
  • Fortsatt god fremgang i Tyskland og Storbritannia for mobil-rubrikkannonseappen Shpock.
  • Trafikkutviklingen er sterk på de fleste nettstedene i porteføljen.
    
 • Blandet utvikling i mediehusene
  • Solide onlineposisjoner og god kostnadsstyring sikrer generell inntektsvekst og gode marginer for VG og Aftonbladet. Mobil og web-tv er de viktigste bidragsyterne til digital vekst.
  • Økte abonnementsinntekter for morgenavisene som følge av attraktive digitale produkter, noe som veier opp for en del av nedgangen i papirannonsering.
  • Raskere nedgang i papirannonser. Kontinuerlig arbeid med å tilpasse kostnadsgrunnlaget til utviklingen.
  • Jevn vekst og marginforbedring for tjenester innen personlig økonomi.
3. kv 3. kv     Pr. 3. kvartal Helår
2013* 2014 (Mill. NOK) 2014 2013* 2013*
3.581 3.557 Driftsinntekter   11.101    11.038   14.870
463 504 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1.488 1.322 1.777
13 % 14 % EBITDA-margin 13 % 12 % 12 %
673 623 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer   1.885   1.975    2.647
19 % 18 % EBITDA-margin før organiske investeringer 17 % 18 % 18 %
  (30)   (252) Andel resultat fra felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper   (670)   (67)   (123)
   33   199 Resultat før skatt   490   515   1.490

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 30. oktober 2014 kl. 09:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 3. kvartal 2014 vil finne sted 30. oktober 2014 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1905
Konferansekode: 3958665

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 30. oktober 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12