Delårsrapport 4. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/02/2012 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 4. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,7 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 4 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene med 18 prosent, mens mediehusenes inntekter var uendret. EBITDA i 4. kvartal var 549 millioner kroner, mot 562 millioner kroner i 4. kvartal 2010. Det innebærer at EBITDA-marginen var uendret på 15 prosent.

– Det er gledelig å kunne legge frem et kvartalsresultat for Schibsted Media Group med vekst og stabil inntjening.  Resultatet er på nivå med samme kvartal 2010 til tross for avmatning i de viktigste annonsemarkedene i Norge og Sverige, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Online rubrikk-tjenestene våre fortsatte å vokse både i form av driftsinntekter og resultat, når man holder investeringene i nye markeder utenfor. Spesielt sterk er utviklingen i Frankrike, hvor Leboncoin.fr økte inntektene kraftig samtidig som de høye driftsmarginene ble opprettholdt, sier Ryssdal.

Vi fortsetter å satse på online rubrikk i nye markeder. Det er en strategi vi mener vil gi god verdiskapning fremover, noe nysatsingene våre i Italia og Østerrike er bevis på. I 4. kvartal 2011 hadde disse to overskudd, og de går inn i 2012 som ledende i sine markeder, sier Rolv Erik Ryssdal.

Også mediehusene våre har lagt bak seg et godt kvartal. Inntektene for de skandinaviske mediehusene var uendret sammenlignet med året før, mens marginen økte fra 12 til 13 prosent. De digitale inntektene stiger, mens papirmediene opplever strukturelt negativt press. Samtidig har uroen i verdensøkonomien dempet utviklingen i våre viktigste annonsemarkeder. For oss er det hyggelig å se gode resultater av satsing på godt innhold kombinert med kostnadsbevissthet og samarbeid på tvers av konsernet der det er naturlig. Etableringen av enheten Schibsted Norge, hvor vi samler VG, Media Norge og Schibsted Forlag, vil være en viktig bidragsyter til dette, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2011
(Tall i parentes viser til samme periode i 2010)

 • 18 prosent vekst for Online rubrikk, og fortsatt marginforbedring for etablerte virksomheter.
 • Stabile driftsinntekter og marginvekst for Mediehus Skandinavia.
 • Underliggende økning i driftsinntekter for konsernet var 4 prosent.
 • Konsernets EBITDA var i 4. kvartal 2011 NOK 549 mill. (NOK 562 mill.). 
 • EBITDA justert for vekstinitiativer i Online rubrikk var NOK 701 mill. (NOK 630 mill.)
 • Resultat før skatt NOK 152 mill. (1 842 mill.), negativt påvirket av nedskrivning av goodwill i 20 Minutes i Spania på NOK 111 mill. Resultatet i 4. kvartal 2010 var inkludert gevinster på til sammen NOK 1,5 mrd.

Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk.

 • Underliggende vekst i driftsinntekter for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 23 prosent. Finn.no vokste med 19 prosent.
 • Driftsinntektene i Leboncoin.fr vokste med 68 prosent i 4. kvartal, og nettstedet er en av Europas største Online rubrikkvirk-somheter målt i trafikk.
 • Vekstinitiativene belastet EBITDA med NOK 152 mill. i 4. kvartal. Det er NOK 84 mill. mer enn i 4. kvartal 2010, først og fremst som følge av økt markedsføring.
 • Subito.it i Italia og Willhaben.at i Østerrike har styrket sine posisjoner som markedsledere, og var lønnsomme i 4. kvartal.

Økte marginer og online-vekst i Mediehus Skandinavia

 • Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner.
 • Kostnadsreduksjoner med en årlig effekt på NOK 190-210 mill. vedtatt i den skandinaviske avisvirksomheten. Effekten kommer i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 2012.
 • God inntektsøkning og resultatforbedring for onlineaktivitetene i mediehusene. God vekst i trafikk og inntekter for mobile tjenester.
 • Positiv utvikling for nettbaserte forbrukertjenester innenfor e-handel og personlig finans i Sverige. Tilsvarende konsepter er i ferd med å bli etablert i Norge.
 • Schibsted Norge er vedtatt opprettet. VG, Schibsted Forlag og virksomhetene som i dag utgjør Media Norge inngår.
 • Schibsteds konsernstyre foreslår å øke utbytte for 2011 til NOK 3,50 fra NOK 3,00 for 2010.
4. kv 4. kv       Helår
2010 2011 (Mill. NOK) 2011 2010
3,707 3,744 Driftsinntekter     14,378     13,768
562 549 Brutto driftsresultat (EBITDA) 2,185 2,199
424 425 Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer       1,680       1,611
      1,842 152 Ordinært resultat før skattekostnad       1,331       3,399
16.72 0.32 Resultat pr. aksje (EPS)        7.00       27.04
2.61 2.14 Justert resultat pr. aksje (EPS)        8.76        9.72
CAPEX 354 427
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 15.24 18.78
Netto rentebærende gjeld 1,642 1,820
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 0.8 0.8
Egenkapitalandel 40.8 % 42.4 %

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 16. februar 2012 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 4. kvartal 2011 vil finne sted 16. februar 2012 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44 (0)20 7784 1036
Konferansekode: 5844412

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 16. februar 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12