Delårsrapport 4. kvartal 2012

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/02/2013 07:00:00

Schibsted Media Group har i dag lagt fram sin rapport for 4. kvartal 2012, som viser driftsinntekter på 3,8 milliarder kroner. Det er underliggende en vekst på 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Online rubrikk-virksomheten økte inntektene underliggende med 14 prosent. Mediehusene i Norge og Sverige gikk tilbake underliggende med henholdsvis 2 og 4 prosent.

– Fjerde kvartal var et solid kvartal for Schibsted Media Group. Våre Online rubrikkaktiviteter viste gode resultater, med økte markedsandeler og et utvidet spekter av produkter og tjenester. Mediehusene er inne i en strukturendring fra papir- til digitale plattformer. Vår ambisjon er å skape digitale mediehus i verdensklasse, men inntektsveksten innen nettbaserte aktiviteter er foreløpig ikke stor nok til helt å veie opp for inntektsnedgangen i den papirbaserte delen av virksomheten, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Finn.no og franske Leboncoin.fr er de viktigste vekstdriverne innenfor Online rubrikk. Blocket.se gjorde det også godt i et noe mer moderat svensk marked. I løpet av de siste årene har vi også inntatt lønnsomme lederposisjoner i Italia, Østerrike og Malaysia. Våre nettsteder har styrket sine markedsposisjoner i 2012. Det gir økt tillit til forretningsmodellen og til at vi vil få avkastning på investeringene over tid. Vi fortsetter å investere i våre vellykkede online rubrikkvirksomheter. Selv om konkurransen er hard, ser vi en positiv utvikling også i de av våre nettsteder som ennå befinner seg i en tidlig fase. Ett eksempel på dette er Bomnegócio.com i Brasil. Vi vil konsentrere oss om våre kjernemarkeder samt ekspandere målrettet i enkelte nye land. Vi sikter mot nummer 1-posisjonene i de markedene vi er tilstede, sier Rolv Erik Ryssdal.

– I mediehusene møter vi utfordringene i papirmediene med kostnadskutt og løpende effektiviseringstiltak. Dette går som planlagt. Samtidig bruker vi mer ressurser på våre digitale aktiviteter, og her er resultatene positive. Den nedadgående tendensen for papirannonser forventes å fortsette. Dermed vil digital vekst og nyskaping være avgjørende for å sikre fremtiden med basis i gode redaksjonelle produkter kombinert med sunne økonomiske resultater, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2012
(Tall i parentes viser til tilsvarende periode i 2011. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomhet.)

 • 1 prosent underliggende vekst i konsernets driftsinntekter. 14 prosent underliggende vekst for Online rubrikk; 19 prosent vekst eks. de Spanske online rubrikkvirksomhetene.
 • EBITDA konsern NOK 497 mill. (549 mill.) Økt inntjening for Online rubrikk, men nedgang for mediehusene.
 • 28 prosent EBITDA-margin for Online rubrikk, og 42 prosent EBITDA-margin før organiske investeringer.
  • Solide resultater for nøkkelvirksomhetene i Norge, Frankrike og Sverige.
  • Virksomheten i Spania lider under svak makroøkonomi og et dårlig arbeidsmarked.
  • Italia, Østerrike og Irland styrker sin markedsledelse og fortsetter å vise inntekts- og lønnsomhetsvekst.
  • Sterk trafikkvekst og styrkede markedsposisjoner i nye markeder, herunder Brasil.
 • Mediehusene rapporterer 11 prosent EBITDA-margin i Norge og 13 prosent i Sverige.
  • Fortsatt nedgang i papirannonser da overgangen fra papir til nett fortsetter.
  • God Online-vekst både i Norge og Sverige, spesielt for mobile plattformer.
  • Omfattende omstillings- og kostnadsreduksjonsprogram går etter planen.
 • Nedskrivninger på NOK 350 mill. i hovedsak i Spania og NOK 179 mill. i Metro Sverige avspeiler svake makroøkonomiske rammebetingelser og strukturendringer
 • Restruktureringskostnader på NOK 257 mill. knyttet til omstillingsprogram i mediehusene.
 • Utbytteforslag på NOK 3,50 per aksje for 2012 (uendret); et balansert forslag i en periode med betydelige online-investeringer.
4. kv 4. kv         Helår
2011 2012 (Mill. NOK) 2012 2011
3.744 3.811 Driftsinntekter     14.763     14.378
549 497 Brutto driftsresultat (EBITDA) 2.028 2.185
15 % 13 % EBITDA-margin 14 % 15 %
702 609 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       2.558       2.597
19 % 16 % EBITDA-margin før organiske investeringer 17 % 18 %
        152        (415) Resultat før skatt         683       1.331
2,14 2,42 Justert resultat pr. aksje        8,41        8,76

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, 13. februar 2013 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 4. kvartal 2012 vil finne sted 13. februar 2013 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 3450 9987
Konferansekode: 4552781

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 13. februar 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12