Delårsrapport 4. kvartal 2013

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/02/2014 07:00:00

Schibsted Media Group la i  dag frem sin rapport for 4. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3.94 milliarder kroner. Den underliggende inntektsveksten var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 15 prosent, 20 prosent eks. Spania. Brutto driftsresultat (EBITDA) var 406 millioner kroner (501 millioner). EBITDA før organiske investeringer i Online rubrikk var 686 millioner kroner, en økning fra 613 millioner i tilsvarende kvartal i 2013.

– Schibsted Media Groups digitale inntekter fortsatte å vokse godt i 4. kvartal 2013, og konsernet er på god vei til digitalisering, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Schibsted ønsker å ta aktiv del i markedskonsolidering innenfor online rubrikk. I dag har vi gleden av å offentliggjøre at vi har kjøpt det spanske online rubrikk-nettstedet Milanuncios.com, som de siste årene har blitt populært i Spania. Dette styrker vår posisjon som en klar leder på det spanske markedet for online rubrikk og gjør at vi kan tilby et bredt utvalg av gode tjenester til våre spanske brukere og annonsører. Vi har også gått sammen med vår konkurrent Avito i Marokko og har dermed skapt en klar markedsleder, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Våre viktigste online rubrikkvirksomheter i etablert fase i Norge, Sverige og Frankrike avsluttet 2013 bra, med god vekst og stabilt høye marginer. Vi vil videreføre vår langsiktige strategi og fokusere på trafikkvekst og markedsledelse. Finn.no vil gjøre enkelte kategorier annonser for private gratis for å øke engasjementet blant brukerne. Deler av det private markedet på Finn Torget vil bli endret til en «freemium»-modell i løpet av 2014, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Vi ser gode resultater av våre økte investeringer i utrulling av online rubrikk-konsepter på nye markeder. I Brasil, der vi nå har inngått partnerskap med Telenor, var veksten sterk i 4. kvartal. Vi hadde en ledende posisjon, foran OLX, ved utgangen av desember, sier Rolv Erik Ryssdal.

– Våre mediehus utvikler nye nettjenester i raskt tempo. Mobil og web-TV blir stadig mer populært, og etter lanseringen av Aftenpostens og Bergens Tidendes nye digitale abonnementsprodukter i 4. kvartal, har alle våre viktigste abonnementsaviser lansert betalingsmuligheter for nettbrukere. Vi bygger også opp kompetansen og systemene innen avansert dataanalyse og betalingstjenester. Dette vil hjelpe oss til å skape de beste løsningene for våre annonsører og brukere i fremtiden, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 4. kvartal 2013
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012. Underliggende endring er justert for valutaeffekter og kjøp og salg av virksomheter.)

 • Underliggende driftsinntekter for konsernet økte med 2 prosent, med en økning i underliggende inntekter fra online rubrikk på 15 prosent. Holder vi Spania utenfor, var veksten på 20 prosent.
 • EBITDA på NOK 406 mill. (501 mill.) og på NOK 686 mill. (613 mill.) når vi ser bort fra investeringer i virksomheter i investeringsfase innen online rubrikk.
 • Online rubrikk hadde en EBITDA-margin på 16 prosent (28 %), 42 prosent (42 %) hvis vi holder investeringer i virksomheter i investeringsfase utenfor
  • Fortsatt vekst og høye marginer i Norge, Sverige og Frankrike
  • Avtale inngått om oppkjøp av Milanuncios.com, noe som styrker vår posisjon som klar markedsleder på det spanske online rubrikkmarkedet
  • Overtakelse av minoritetsinteresser i DoneDeal.ie. Går sammen med konkurrent i Marokko, noe som skaper en sterk markedsleder
  • Sterk vekst i viktige resultatindikatorer som antall nye annonser på nettsteder i investeringsfase, herunder Brasil
  • Lanseringen i fremvoksende markeder styrket gjennom et nytt samarbeid med Telenor som ble etablert i 4. kvartal
 • Online-vekst og kostnadsreduksjoner sikrer stabile marginer i mediehusene
  • Vekst i online rubrikkannonser på 9 prosent i mediehusene. Mobil og nett-TV er de viktigste driverne.
  • Fortsatt betydelig nedgang for papirannonser og opplag
  • Den digitale omstruktureringen og kostnadsreduksjonsprogrammene har gått som planlagt
 • Utbytteforslag på NOK 3,50 per aksje for 2013
4. kv 4. kv Helår
2012 2013 (Mill. NOK) 2013 2012
3 811 3 937 Driftsinntekter     15 232     14 763
501 406 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 672 2 043
13 % 10 % EBITDA-margin 11 % 14 %
613 686 Brutto driftsresultat (EBITDA) før organiske investeringer       2 672       2 573
16 % 18 % EBITDA-margin før organiske investeringer 18 % 18 %
       (424)       1 500 Resultat før skatt       2 015         620
2,36 0,44 Justert resultat pr. aksje        3,90        8,18

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10, Oslo, 13. februar 2014 kl 09:00. Presentasjonen vil bli direkteoverført som video-webcast på www.schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene i 4. kvartal 2013 vil finne sted 13. februar  2014 kl. 14:00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56054
Internasjonalt: +44(0)20 3427 1908
Konferansekode: 5670722

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo,13. februar 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12