Det fremtidige Media Norges hovedkontor legges til Bergen

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/10/2006 15:53:32

I Intensjonsavtalen inngått mellom Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad 21. september i år ble det bestemt at Media Norges hovedkontor skal legges utenfor Oslo. Bakgrunnen for dette er det nye konsernets regionale profil.
 
I samsvar med disse forutsetningene har styrelederne i de fire mediehusene besluttet at hovedkontoret i det nye konsernet plasseres i Bergen.
 
Grunnlaget for beslutningen er en omfattende prosess gjennomført av mediehusenes styreledere. Prosjektstyret i Media Norge ble på sitt møte i dag orientert om beslutningen.
 
Konsernets hovedkontor vil være begrenset i størrelse. Det vil bli etablert ressurssentre i regionene basert på kompetanse og ressurser.
 
 
 
 
Prosjektstyret Media Norge
Bergen, 23. oktober 2006
 
 
Kontaktperson:
Prosjektstyrets leder, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93