Detaljer i forbindelse med restruktureringsplan i mediehusene

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/08/2012 10:00:00

De strukturelle endringene i medielandskapet skjer raskere enn noen gang før. Smarttelefoner og lesebrett setter ytterligere fart på overgangen til digitale plattformer. I lys av dette må mediehusene i Schibsted investere betydelig i digital kompetanse og samtidig redusere kostnadsbasen.

– Målet er å fortsette den digitale transformasjonen i mediehusene for å sikre at våre posisjoner blir like sterke digitalt som de vi har innenfor tradisjonelle medier. Sterke redaksjonelle produkter vil være fundamentet for en sunn og lønnsom virksomhet også i den digitale fremtiden, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted.

I rapporten for 2. kvartal 2012 offentliggjorde Schibsted ambisjonen om å redusere kostnadsnivået med en helårseffekt på NOK 500 millioner kroner i løpet av de kommende to årene i abonnementsavisene i Norge og Sverige, i tillegg til Spania. Det forventes at det blir gjennomført besparinger på NOK 400 mill. i de norske abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Kostnadsreduksjoner på rundt SEK 50 mill. er planlagt i de svenske mediehusene, hovedsakelig i Svenska Dagbladet, og tiltak med en helårseffekt på til sammen NOK 40-50 mill. er allerede implementert i den spanske gratisavisvirksomheten.

En betydelig del av besparingen vil komme som et resultat av redusert antall ansatte.

Restruktureringskostnader på om lag NOK 300-350 mill. vil være knyttet til kostnadsreduksjonene. Mesteparten vil bli belastet regnskapet i andre halvår 2012, på linjen for “Andre inntekter og kostnader”.

Samlokalisering i Oslo
Det er besluttet å samlokalisere Schibsteds to store Oslo-baserte mediehus Aftenposten og VG i Akersgata 55 i Oslo, hvor VG holder til i dag. Akersgata er en tradisjonsrik “avisgate” som ligger sentralt i Oslo sentrum og i nærheten av Norges viktigste nasjonale institusjoner. Løsningen vil legge til rette for økt samarbeid og samtidig gi de ansatte i mediehusene gode arbeidsplasser.

For Schibsted er hovedmålsetninger med samlokaliseringen å skape gode arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø, beholde og styrke den enkelte bedrifts identitet og oppnå god totaløkonomi. Finn.no, Schibsted Forlag og Schibsteds hovedkontor forblir i sine nåværende lokaler i Oslo.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695
Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge. Mobil: +47 915 85 940

Oslo, 22. august 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12