Eiendomsannonser i Svenska Dagbladet

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/11/2003 10:00:37

I løpet av høsten 2003 har de store eiendomsmeglerne i Stockholm gjennomført en forhandling med de store avisene om bruk av annonsekanal for eiendomsannonser og det er i denne forbindelse inngått en ikke eksklusiv avtale med Metro.
 
Svenska Dagbladet har i dag inntekter i størrelsesorden SEK 100 mill fra eiendomsannonser i Stockholmsområdet, men avtalen med eiendomsmeglerne er ikke eksklusiv og det vil bli iverksatt ulike markedstiltak for å kompensere for tapet.
 
I tillegg vil det bli iverksatt ytterligere kostnadsbesparende tiltak i avisen. Svenska Dagbladet har en målsetting om å nå et driftsresultat i balanse for 2004. Ytterligere informasjon om tiltak vil bli gitt i forbindelse med fremleggelse av konsernets resultat for 2003. 
 
Oslo, 21. november 2003
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations