Ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/03/2009 11:23:54

Ekstraordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 10. mars 2009 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.
 
Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å godkjenne addendum til fusjonsplaner for fusjoner mellom Aftenposten AS og Nye AP AS, Bergens Tidende AS og Nye BT AS, Fædrelandsvennen AS, Fædrelandsvennens trykkeri AS og Nye FV AS, Stavanger Aftenblad AS og Nye SA AS med utstedelse av vederlagsaksjer i Media Norge ASA, med vedlegg, slik dette var fremlagt for generalforsamlingen
 
For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.
 
 Addendumet innebærer følgende endringer i fusjonsplanene for Media Norge:
 
– Børsnoteringen av Media Norge skal finne sted når det fremtidige konsernstyret mener forholdene ligger til rette for det, og ikke senere enn 7 år etter gjennomføringen av fusjonen.
 
– Schibsteds stemmerett skal i perioden frem til Schibsteds nedsalg reguleres. Schibsted vil de to første årene kunne stemme for 50, 1 % og i de påfølgende fem for inntil 65 %.
 
– Dersom børsnoteringen av Media Norge og Schibsteds nedsalg skjer mer enn to år etter fusjonen, gis Schibsted anledning til å eie 65 %.
 
Kontaktpersoner: Konserndirektør økonomi og finans i Media Norge ASA, Gisle Glück Evensen, e-post: gisle.gluck.evensen@medianorge.no, telefon: +47 918 00 566, eller styrets leder i Schibsted ASA, Ole Jacob Sunde, e-post: ole.jacob.sunde@formue.no, telefon +47 24 12 44 00.
 
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Attachments