Endelig årsregnskap 2008 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/03/2009 08:00:00

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2008. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 27. februar 2009. Dog er langsiktig gjeld på NOK 1 197 mill. omklassifisert til kortsiktig gjeld. Beløpet representerer finansiell forpliktelse knyttet til minoritetsinteressers salgsopsjoner i de spanske selskapene Anuntis Segundamano Holding og InfoJobs. Det er ingen endringer i forhold til tidligere kommunikasjon når det gjelder hvilke salgsopsjoner som er utøvet, men av klassifiseringsårsaker blir hele forpliktelsen behandlet som kortsiktig gjeld.
 
 
Oslo, 27. mars 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør