Endelig årsregnskap 2009 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/03/2010 08:00:00

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2009. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 19. februar 2010.

 

Oslo, 23. mars 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12