Endelig årsregnskap 2010 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/04/2011 08:00:00

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2010. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 18. februar 2011.

 

Oslo, 1. april 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12