Endelig årsregnskap 2011 vedtatt, Årsrapport 2011 publisert

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/03/2012 08:00:00

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
table.hugin { border-color:black;}
td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2011. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 16. februar 2012.

Schibsted ASAs årsrapport for 2011 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.no/arsrapport-2011.

Trykt versjon vil ikke bli send pr. post til den enkelte aksjonær, som følge av vedtak på generalforsamlingen 12. mai 2010. Aksjonærer som likevel ønsker trykt versjon av årsrapporten og øvrig dokumentasjon til generalforsamlingen 2012 kan bestille dette pr. epost eller ved å ringe Schibsteds hovedkontor.

Oslo, 30. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments

Description
File