Endelig årsregnskap 2012 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/03/2013 08:00:00

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2012. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2013.

Oslo, 21. mars 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12