Endelig årsregnskap 2013 vedtatt

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/03/2014 08:00:00

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2013. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2014.

Oslo, 26. mars 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12