Endelig utfall av Schibsteds pliktige tilbud til aksjonærene i Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/07/2007 09:06:03

Den 14. mai 2007 offentliggjorde Schibsted ASA et tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA i samsvar med reglene om pliktige tilbud i verdipapirhandelsloven. Tilbudsprisen var kr 234,33 per aksje. Akseptperioden løp fra og med den 25. juni 2007 til og med den 23. juli 2007 kl 16.30 norsk tid.
 
Etter tilbudsperiodens utløp har aksjonærer representert med totalt 1548708 aksjer i Stavanger Aftenblad akseptert Schibsteds pliktige tilbud. Inkludert disse aksjene er Schibsteds beholdning 5424078 aksjer i Stavanger Aftenblad, tilsvarende 74.1 % av aksjekapitalen i selskapet.
 
Oppgjør til aksjeeierne som har akseptert tilbudet vil skje senest innen 14 dager etter tilbudsperiodens utløp.
 
 
 
 
Oslo, 24. juli 2007
Schibsted ASA