Endret finanskalender 2007 og nytt tidspunkt for kvartalsrapportering

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/06/2007 08:30:32

Schibsted ASA har vedtatt å endre tidspunkt for offentliggjøring av kvartalsvise regnskapstall til morgenen før børsens åpningstid. Endringen vil tre i kraft fra og med 2. kvartal 2007. Dato for offentliggjøring av regnskapstall for 2. og 3. kvartal 2007 endres som følge av dette.
                       
 
 
Oslo, 20. juni 2007
Schibsted ASA