Endret tidsplan for arbeidet med etableringen av Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/11/2006 17:41:49

Prosjektstyret i Media Norge har i dag besluttet å anbefale styrene i de fem mediehusene å utsette beslutning om etablering én måned. Bakgrunnen for anbefalingen er informasjon fremkommet i innledende møter med Medietilsynet om tilsynets saksbehandlingsprosess.
 
Forslaget til revidert tidsplan vil innebære at beslutningen om etablering av Media Norge blir behandlet i mediehusenes styrer fredag 8.desember, med endelig beslutning på ekstraordinære generalforsamlinger medio februar 2007.
 
Kontaktperson:
Prosjektstyrets leder Birger Magnus, tlf. 9003 0093
 
 
 
Prosjektstyret i Media Norge
Oslo, 6.november 2006